23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 054-124463
Offentliggjort
18.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Indkøb af solceller/facade elementer med en samlet effekt på 80 GWH/år


Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Frands Petersen
Telefon: +45 29209193
E-mail: fvp@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af solceller/facade elementer med en samlet effekt på 80 GWH/år

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09331200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af solceller som facade plader til kommunal bygning på Grøndalsvej 1, 8240 Viby J til forsøgsopstilling i fuld skala. Forsøget går ud på at udvikle og demonstrere et konkurrencedygtigt facadebeklædningssystem med indbyggede solceller, som skal anvendes både til nybyggeri og som ny yderklædning udenpå efterisolerede facader ved energirenovering af etagebyggeri.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Grøndalsvej 1, 8240 Viby J

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Kommune Teknik og Miljø deltager i et konkret forskningssamarbejde med SolarLab, Kuben Management, Rockwool, Institut for Byggeri og Anlæg ved AUC og Danmarks Tekniske Universitet Fotonik. Forsøget går ud på at udvikle og demonstrere et konkurrencedygtigt facadebeklædningssystem med indbyggede solceller. Til dette formål indkøbes der fra EnClose projektet iht. Udbudslovens §81 stk. 1) ca. 2 500 solceller/facadelementer med en samlet effekt på 80 GWH/år.

Projekt har til formål at udvikle og demonstrere et konkurrencedygtigt facadebeklædningssystem med indbyggede solceller, som skal anvendes både til nybyggeri og som ny yderklædning udenpå efterisolerede facader ved energirenovering af etagebyggeri. Systemet er en standardiseret, certificeret og CE-mærket byggevare, som leveres skræddersyet specifikt til enhver facade i dimension, form og farve, komplet med vindues- og dørinddækninger, murkroner og andre tilpasningsstykker.

Ved facadeskift, samt med det elektriske system for er nødvendigt for tilslutning af de solcelle-integrerede facadepaneler til bygningens el-system. Systemet er ægte BIPV, der som udvendig beklædning opfylder alle aktuelle brandkrav, og fungerer som bygningens vejrbestandige regn skærm. Systemet er et arkitektonisk æstetisk attraktivt produkt, som leveres til byggepladsen som samlesæt, hvor det installeres på facaden på samme måde og af de samme entreprenører som installerer enhver anden facadebeklædning.

Udviklingen af produktet er primært opdelt i 7 delmål:

- Udvikling af brandsikkert facadepanel, optimeret for storskala produktion i fleksible størrelser, former og farver, under særlig hensyntagen til opnåelse af hurtig leveringstid og lav produktionspris,

- Udvikling af et elegant og attraktivt design af tilpasningsstykker, med gode løsninger til inddækninger rundt vinduer og døre, murkroner, overgang med sokkel/fundament, og alle andre facadeskift,

- Udvikling af integrerede løsninger for bygningsventilation og andre indeklima og komfort skabende teknologier i systemet,

- Kvalificering af systemet styrke, holdbarhed, ydelse og brandmæssige egenskaber ved tests, således at systemet kan opnå certificering og mærkning som en godkendt byggevare, der lever op til europæiske myndigheds- og sikkerhedskrav,

- Kvalificering af systemets bæredygtighed i forhold til cirkulær økonomi, med henblik på opnåelse af Cradle-to-cradle mærkning,

- Resultaterne fra de tekniske arbejdspakker vil i løbet af projektet blive brugt i et antal demonstratorer, der viser konceptet i fuld skala.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

EnClose Projektet udføres af SolarLab, Kuben Management, Rockwool, Institut for Byggeri og Anlæg ved AUC og DTU fotonik. Projektgruppen har til sammen mere end 100 års branche erfaring i udvikling af byggematerialer, solcellemoduler og systemer. Projektet har en støttetfinansiering på 6 100 000 DKK i støtte. Der vil blive brugt 7 600 udviklingstimer i projektperioden.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser
Forklaring:

Indkøbet er foretaget som del af i et konkret forskningssamarbejde med SolarLab, Kuben Management, Rockwool, Institut for Byggeri og Anlæg ved AUC og Danmarks Tekniske Universitet Fotonik. Forsøget går ud på at udvikle og demonstrere et konkurrencedygtigt facadebeklædningssystem med indbyggede solceller. Til dette formål indkøbes der fra EnClose projektet iht. Udbudslovens § 81 stk. 1) ca. 2 500 solceller/facade elementer med en samlet effekt på 80 GWH/år som et fuld skala demonstrationssystem (3 800 m2).

Projekt har til formål at udvikle og demonstrere et konkurrencedygtigt facadebeklædningssystem med indbyggede solceller, som skal anvendes både til nybyggeri og som ny yderklædning udenpå efterisolerede facader ved energirenovering af etagebyggeri. Systemet er en standardiseret, certificeret og CE-mærket byggevare, som leveres skræddersyet specifikt til enhver facade i dimension, form og farve, komplet med vindues- og dørinddækninger, murkroner og andre tilpasningsstykker.

Ved facadeskift, samt med det elektriske system for er nødvendigt for tilslutning af de solcelle-integrerede facadepaneler til bygningens el-system.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering af 3 800 m2 solceller/facadeklædning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/12/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
EnClose-projektet/Solar Lab
34720975
Kvædevej 4
Højbjerg
8270
Danmark
Telefon: +45 60178031
E-mail: pmr@solarlab.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse: http://solarlab.dk/index.html

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 15 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2019

Send til en kollega

0.09