23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 229-523999
Offentliggjort
28.11.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

AlmenIndkøb

Vindere

(28.11.2018)
Ørsted Salg & Service A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

Rammeaftale med AlmenIndkøb om køb af naturgas


AlmenIndkøb

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
AlmenIndkøb
35429298
Gammel Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Jacob Klit-Hansen
Telefon: +45 70220015
E-mail: kontakt@almenindkoeb.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.almenindkoeb.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale med AlmenIndkøb om køb af naturgas

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09123000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

AlmenIndkøb har til hensigt at indgå en 4-årig rammeaftale med Ørsted Salg & Service A/S om levering af naturgas til boligorganisationer og afdelinger heraf, som er tilknyttet AlmenIndkøb.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98390000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Levering skal kunne ske i hele Danmark under forudsætning af lovlige, fungerende installationer.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst beskrivelserne under pkt. II.1.4 og IV.1.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der er som baggrund for tildeling af rammeaftalen anvendt udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Rammeaftalen angår levering af naturgas fra Ørsted Salg & Service A/S til AlmenIndkøb og tilknyttede almene boligorganisationer samt afdelinger heraf. Ved indgåelsen af rammeaftalen forpligter Ørsted sig til at købe al naturgas, som leveres ifølge aftalen, på en varebørs. Betingelsen i udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3 for den valgte udbudsform er derfor opfyldt.

Det er en forudsætning for anvendelse af udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3, at ordregiver direkte får ejendomsretten over den købte naturgas. Uagtet Ørsteds forpligtelser som leverandør af naturgas, er Ørsted dog på intet tidspunktet ejer af naturgassen, idet Ørsted ifølge rammeaftalen er forpligtet til at købe gassen på varebørsen i eget navn, men for AlmenIndkøbs regning, dvs. i et kommissionsforhold, hvorved AlmenIndkøb får ejendomsretten over den købte gas.

Formidlingsydelsen vurderes at være omfattet af udbudslovens § 21, nr. 5, idet køb af elektricitet på en varebørs kan karakteriseres som en finansiel tjenesteydelse om køb af et finansielt instrument.

Det er slutteligt vurderet, at kontrakten ikke har en klar grænseoverskridende interesse.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse om ordregivende myndigheders køb af gas af 29.6.2011, som vurderes fortsat at have relevans for den nugældende retsstilling.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Ørsted Salg & Service A/S
27210538
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Danmark
Telefon: +45 99553500
NUTS-kode: DK03

Internetadresse: https://orsted.dk/Erhverv

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 14 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Opmærksomheden henledes på, at den i punkt V.2.1 angivne dato er datoen for beslutning om tildeling af rammeaftalen. Rammeaftalen indgås først efter udløbet af standstill perioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/11/2018

Send til en kollega

0.047