23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 226-517125
Offentliggjort
23.11.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Almene boligorganisationer administreret af DAB

Vindere

(23.11.2018)
Ørsted Salg & Service A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

Naturgasaftale med fast pris for perioden 1.1.2021-1.1.2024


Almene boligorganisationer administreret af DAB

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Almene boligorganisationer administreret af DAB
Finsensvej 33
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Michael Plahn-Ovesen
Telefon: +45 77320000
E-mail: mpl@dabbolig.dk
Fax: +45 77320001
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dabbolig.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Naturgasaftale med fast pris for perioden 1.1.2021-1.1.2024

Sagsnr.: INT-00102450
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09120000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af naturgas på handelsplatformen PEGAS via Ørsted Salg & Service A/S.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 31 156 400.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af naturgas på handelsplatformen PEGAS via Ørsted Salg & Service A/S.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten er ikke omfattet af Udbudslovens bestemmelser om forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse, da køb af naturgas på en varebørs via et gas-handelsselskab er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i § 21, stk. 1, nr. 5 og § 81, stk. 3, nr. 3.

Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse om ordregivende myndigheders køb af elektricitet af den 14.6.2011, at køb af elektricitet på en varebørs i henhold til direktiv 2004/18/EF er omfattet undtagelsesbestemmelserne i artikel 31. stk. 2, litra c) og artikel 16, litra d).

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse, at køb af naturgas på en varebørs, også er omfattet af disse bestemmelser.

Ovennævnte bestemmelser er videreført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF i artikel 10, litra e) og artikel 32, stk. 3, litra c) og implementeret i dansk ret i Udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 5 og § 81, stk. 3, nr. 3, og der kan derfor stadig støttes ret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse af 14.6.2011.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Ørsted Salg & Service A/S
27210538
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 31 156 400.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2018

Send til en kollega

0.031