23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 175-396916
Offentliggjort
12.09.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Helsingør Kommune

Vindere

(12.09.2018)
NGF Nature Energy A/S
5250 Odense

Køb af naturgas på en varebørs


Helsingør Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Helsingør Kommune
64502018
Helsingør
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Eva Rostgaard-Hansen
E-mail: erh11@helsingor.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.helsingor.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb af naturgas på en varebørs

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09123000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indgåelse af en 3-årig aftale med gashandelsselskab om løbende formidling af naturgas.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 418 909.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der indgås aftale med gashandelsselskab om formidling af naturgas i en tre-årig periode. Kontrakten omfatter en volumen på anslået 794 443 m3 om året, som anvendes til opvarmning af Helsingør kommunes ejendomme.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs
Forklaring:

Aftalen indgås med gashandelsselskabet som kommissionær (handler i eget navn, men for Helsingør Kommunes regning), med fuld volumenfleksibilitet og med krav om, at alt gas skal købes på varebørs. Som følge heraf mener, Helsingør Kommune, at aftalen er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 81 stk. 1, nr. 3. Den formidling der foretages af gashandelsselskabet menes omfattet af bestemmelsen i udbudslovens § 21, nr. 5. Modellen harmonerer med en tidligere udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 29.6.2011 om Ordregiveres køb af naturgas.

Helsingør Kommune agter først at indgå kontrakt efter udløb af standstill perioden, der løber 10 fulde dage fra dagen efter offentliggørelsen af nærværende bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
NGF Nature Energy A/S
27116469
Odense
5250
Danmark
Telefon: +45 63156415
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 418 909.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2018

Send til en kollega

0.078