23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 156-358614
Offentliggjort
16.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Migrationsverket

Hyra av varuautomater


Migrationsverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Migrationsverket
202100-2163
Slottsgatan 82
Norrköping
601 70
Sverige
Kontaktperson: Nathalie Persson
E-post: nathalie.persson@migrationsverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.migrationsverket.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hyra av varuautomater

Referensnummer: 3.2.1-2018-23012
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
42933000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser hyra av varuautomater med tillhörande påfyllnadsservice samt underhåll till Migrationsverkets förvar. Upphandlingen är uppdelad i fem (5) anbudsområden; Syd, Väst, Öst, Stockholm och Mitt.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 120 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
42968000
50532000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser hyra av varuautomater med tillhörande påfyllnadsservice samt underhåll till Migrationsverkets förvar. Upphandlingen är uppdelad i fem (5) anbudsområden; Syd, Väst, Öst, Stockholm och Mitt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Betalsystemslösning för betalkort / Viktning: 2 000 SEK
Kostnadskriterium - Namn: Inställelsetid efter felanmälan / Viktning: 2 000 SEK
Kostnadskriterium - Namn: Ersättningsautomat vid driftstopp / Viktning: 2 000 SEK
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 100-228600
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Hyra av vaurautomater - ÖST
Del nr: Hyra av vaurautomater - ÖST
Benämning på upphandlingen:

Hyra av vaurautomater - Öst

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/07/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
InCup Sörmland AB
Södertälje
Sverige
Nuts-kod: SE122
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 120 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2018

Send til en kollega

0.074