23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 005-006475
Offentliggjort
09.01.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

http://tender.konnect.dk

Udbyder

Horsens Kommune

Vindere

Brændstofkort/kontokort til tankstationer

(03.07.2018)
DCC Energi Danmark A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum

Brændstofkort/kontokort til tankstationer

(03.07.2018)
OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Brændstofkort/kontokort til tankstationer

(03.07.2018)
Circle K Danmark A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV

Levering af brændstoffer til Udbyders tanke

(03.07.2018)
CIrcle K Danmark A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV

Brændstofkort/kontokort til tankstationer

(03.07.2018)
Dansk Fuels A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum

Levering af brændstoffer til Fællesindkøb Midt


Horsens Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Horsens Kommune
29189889
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.horsens.dk

I.1) Navn og adresser
Hedensted Kommune
29189587
Niels Espes Vej 8
Hedensted
8722
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hedensted.dk

I.1) Navn og adresser
Odder Kommune
32264328
Rådhusgade 3
Horsens
8300
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odder.dk

I.1) Navn og adresser
Samsø Kommune
23795515
Søtofte 10
Tranebjerg
8305
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.samsoe.dk

I.1) Navn og adresser
Horsens Vand A/S
32560156
Alrøvej 11
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.samn.dk

I.1) Navn og adresser
Odder Spildevand
33036604
Rude Havvej 9
Odder
8300
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.samn.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://tender.konnect.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://tender.konnect.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://tender.konnect.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af brændstoffer til Fællesindkøb Midt

Sagsnr.: 88.00.00-25-17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09134200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fællesindkøb Midt agter at udbyde levering af brændstoffer. Udbuddet foretages for kommunerne: Horsens, Hedensted, Odder og Samsø.

Udbuddet agtes opdelt i to delaftaler:

Delaftale 1: Levering af brændstoffer til Udbyders tanke.

Delaftale 2: Brændstofkort/kontokort til tankstationer.

Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S har option på at tilslutte sig Delaftale 2 - brændstofkort/kontokort til tankstationer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Levering af brændstoffer til Udbyders tanke

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09134200
09134220
09134232
09132100
09134000
09211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der agtes udbudt en eneleverandøraftale som en rammeaftale om levering af brændstoffer til Udbyders tanke.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 728 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Brændstofkort til tankstationer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09134220
09132100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der agtes udbudt en rammeaftale med op til 3 leverandører om brændstofkort til brug på leverandørernes tankstationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 448 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S har option på at tiltræde Delaftale 2. Estimeret kontraktsum for optionsandel er for hele perioden på: DKK 1.960.000, der er medregnet i ovenstående samlede kontraktsum for delaftalen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/02/2018

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/01/2018

Send til en kollega

0.064