23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Damgaard Rådgivende Ingeniører

Udbygning af fjernvarme i Egedal Etape 14, 18 & 20


Damgaard Rådgivende Ingeniører

388545-2024 - Resultater
Danmark – Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme – Udbygning af fjernvarme i Egedal Etape 14, 18 & 20
OJ S 126/2024 01/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bygge og anlæg - Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Damgaard Rådgivende Ingeniører
E-mail jjr@damgaard-ri.dk
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn Egedal Fjernvarme A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbygning af fjernvarme i Egedal Etape 14, 18 & 20
Beskrivelse Arbejderne udbudt undernærværende udbud omhandler jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i etape 14, 18 og 20 i Egedal. Arbejdet omfatter konvertering af op til ca. 1.503 kunder, etablering af ca. 28.000 løbende kanalmeter hovedledning i twin- og enkeltrør samt ca. 33.000 løbende kanalmeter AluPex-stikledninger. De nævnte mængder gælder ved en tilslutning på 100%, og det forventes således, at antallet af stiktilslutninger og dermed mængden af stikledninger i praksis vil være lavere end dette. Der forventes en tilslutningsprocent i praksis på 85% svarende til ca. 1.300 kunder og ca. 28.000 meter stikledning. I udbuddet er der således taget udgangspunkt i en mængde svarende til en tilslutningsprocent på 85%, som dermed danner grundlag for mængderne i tilbudslisten. Entreprenøren skal kunne tåle, at tilslutningsprocenten øges til 90%, uden det giver anledning til ændringer i tidsplanen.
Identifikator for proceduren 79e562af-7a82-4029-809a-fd7600253075
Tidligere bekendtgørelse : 41a799e8-8a53-4f83-b67d-6e16f9d66448-01
Intern identifikator 1321
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 45232140   Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 09324000   Fjernvarme (mellembys), 44163120   Fjernvarmerørledninger, 45251250   Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
Yderligere oplysninger   Arbejderne foregår i Egedal kommune.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 355 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 600 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbygning af fjernvarme i Egedal Etape 14, 18 & 20
Beskrivelse : Arbejderne udbudt undernærværende udbud omhandler jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i etape 14, 18 og 20 i Egedal. Arbejdet omfatter konvertering af op til ca. 1.503 kunder, etablering af ca. 28.000 løbende kanalmeter hovedledning i twin- og enkeltrør samt ca. 33.000 løbende kanalmeter AluPex-stikledninger. De nævnte mængder gælder ved en tilslutning på 100%, og det forventes således, at antallet af stiktilslutninger og dermed mængden af stikledninger i praksis vil være lavere end dette. Der forventes en tilslutningsprocent i praksis på 85% svarende til ca. 1.300 kunder og ca. 28.000 meter stikledning. I udbuddet er der således taget udgangspunkt i en mængde svarende til en tilslutningsprocent på 85%, som dermed danner grundlag for mængderne i tilbudslisten. Entreprenøren skal kunne tåle, at tilslutningsprocenten øges til 90%, uden det giver anledning til ændringer i tidsplanen.
Intern identifikator : 1321
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 45232140   Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 09324000   Fjernvarme (mellembys), 44163120   Fjernvarmerørledninger, 45251250   Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
Mængde : 56 000   meter
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Rammeaftalen indeholder option på yderligere udbygning af fjernvarme inden for kommunegrænsen i Egedal kommune. Arbejder omfattet af optionen kan udføres inden for Rammeaftalens fulde løbetid svarende til perioden fra 2024-2031.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
Yderligere oplysninger : Arbejderne foregår i Egedal kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 6
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 6x1 år
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 355 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 600 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser
Vægtning (pointantal, præcis) : 7

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opgavebeskrivelse
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser
Vægtning (pointantal, præcis) : 1.5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Projektorganisation & CV'er
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser
Vægtning (pointantal, præcis) : 1.5
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Egedal Fjernvarme A/S
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Damgaard Rådgivende Ingeniører
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Egedal Fjernvarme A/S
Organisation, der udfører betalingen Egedal Fjernvarme A/S
Organisation, der undertegner kontrakten Egedal Fjernvarme A/S
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 355 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 600 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 355 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 600 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 355 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn NCC DANMARK AS
Tilbud
Tilbud – Identifikator Udbygning af fjernvarme i Egedal Etape 14, 18 & 20 - NCC DANMARK AS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Ja
Underentrepriseværdien er kendt nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : ja
Procentdel af underentreprise 40
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Udbygning af fjernvarme i Egedal Etape 14, 18 & 20 - NCC DANMARK AS
Dato for indgåelse af kontrakten 01/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Egedal Fjernvarme A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 521 434 476,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 621 624 027,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Damgaard Rådgivende Ingeniører
Registreringsnummer : 337489220
Postadresse : Algade 43, 3 sal    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Jøns Rømer
Telefon : +45 46320470
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Egedal Fjernvarme A/S
Registreringsnummer : 35410538
Postadresse : Dam Holme 13    
By : Stenløse
Postnummer : 3660
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 30201019
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : NCC DANMARK AS
Registreringsnummer : DK69894011
Postadresse : Tobaksvej 2A    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 41704153
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ef3a6d03-ad3e-4eba-8398-6486974d6c5a   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 30
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/06/2024   10:50:13 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/06/2024   11:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 388545-2024
EUT-S-nummer : 126/2024
Offentliggørelsesdato : 01/07/2024

Send til en kollega

0.063