23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Kategori 9 - Transport og genanvendelse af pap fra genbrugspladser


Fællesindkøb Midt

372775-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Kategori 9 - Transport og genanvendelse af pap fra genbrugspladser
OJ S 121/2024 24/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fællesindkøb Midt
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Horsens Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kategori 9 - Transport og genanvendelse af pap fra genbrugspladser
Beskrivelse : Transport og genanvendelse af pap fra genbrugspladser
Identifikator for proceduren : 578c55ac-9bdc-4eaf-b731-f6d2c33e30a6
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i flere faser
Hovedpunkterne i proceduren : Konkret indkøb under dynamisk indkøbssystem. Der indgås en periodekøbsaftale.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Transport og genanvendelse af pap
Beskrivelse : Transport og genanvendelse af pap fra genbrugspladser
Intern identifikator : 88.00.00-P00-25-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 30/06/2024
Varigheds slutdato : 29/06/2025
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver kan med 3 måneders varsel forlænge aftalen med 6 eller 12 måneder for at tilpasse aftalen med overgang til producentansvar for emballager.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Ved vurdering af den laveste pris lægges tilbudssummen (estimeret årlig omsætning) til grund.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Horsens Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Horsens Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Fællesindkøb Midt
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : -569700   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Ragn-Sells Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 88.00.00-P00-25-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : -569.700   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 88.20.00-Ø54-33-24
Titel : Periodekøbsaftale vedr. transport og genanvendelse af pap.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Fællesindkøb Midt
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fællesindkøb Midt
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : Chr M Østergaards Vej 4    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lina Elkær
E-mail : lielk@fikm.dk
Telefon : 76292018
Internetadresse : https://fikm.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Horsens Kommune
Registreringsnummer : 29189889
Afdeling : Affald og Genbrug
Postadresse : Chr. M. Østergaards Vej 4    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : lielk@fikm.dk
Telefon : 76812018
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Ragn-Sells Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 86476819
Postadresse : Maglemølle 46    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Telefon : 31452325
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b5fccdc7-9953-4f6d-8540-4687a2669bee   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/06/2024   05:57:53 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/06/2024   05:58:23 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 372775-2024
EUT-S-nummer : 121/2024
Offentliggørelsesdato : 24/06/2024

Send til en kollega

0.063