23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Analyse af potentielle miljøpåvirkninger ved PtX-anlæg på havet i Danmark


Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

311794-2024 - Resultater
Danmark – Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål – Analyse af potentielle miljøpåvirkninger ved PtX-anlæg på havet i Danmark
OJ S 101/2024 27/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Analyse af potentielle miljøpåvirkninger ved PtX-anlæg på havet i Danmark
Beskrivelse : PtX-produktion på havet kan være relevant i relation til den igangværende VE-udbygning. På den baggrund igangsætter Energistyrelsen en analyse, der skal tilvejebringe et øget vidensniveau om PtX på havet og de medfølgende miljømæssige udfordringer, som skal bidrage med et opdateret overblik over potentialet for PtX på havet i Danmark.
Identifikator for proceduren : f0e94176-02ae-436c-bec5-51274db2026e
Intern identifikator : 2023 – 15898
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90713000   Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Analyse af potentielle miljøpåvirkninger ved PtX-anlæg på havet i Danmark
Beskrivelse : PtX-produktion på havet kan være relevant i relation til den igangværende VE-udbygning. På den baggrund igangsætter Energistyrelsen en analyse, der skal tilvejebringe et øget vidensniveau om PtX på havet og de medfølgende miljømæssige udfordringer, som skal bidrage med et opdateret overblik over potentialet for PtX på havet i Danmark.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90713000   Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Projektforslag
Beskrivelse : - Det vægtes positivt, at tilbudsgiver kan beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an samt beskrive en overordnet plan for hvordan opgavens mål og målsætninger nås. - Det vægtes positivt, at tilbudsgiveren i sit tilbud i høj grad har en realistisk og gennemarbejdet tidsplan for projektet. - Det vægtes positivt, i jo højere grad, at tilbudsgiveren gennem sit projektforslag demonstrerer evne til at inddrage metoder, værktøjer samt relevante underleverandører, der er målrettet de respektive ydelser, og som samtidig vil blive tilpasset den konkrete kunde og situation.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Konsulentteam
Beskrivelse : - Det vægtes positivt, i jo højere grad, at den udpegede projektleder med sine erfaringer som leder og erfaringer i forhold til at gennemføre projekter som det konkrete udbudte kan medvirke til, at kvalitetsniveauet i løsningen af den konkrete opgave forøges. - Det vægtes positivt, i jo højere grad, at de tilbudte konsulenter, herunder fra underleverandører, har relevant erfaring og relevant faglig uddannelse i forhold til den konkrete udbudte opgave og den rolle de hver især skal spille i projektet og dets delopgaver. - Relevant erfaring kan også være opnået ved at have arbejdet i lignende sektorer såsom fx olie og gas, større anlæg på hav, miljøekspertise m.m. - Det vil vægte positivt, hvis CV’er kan dokumentere erfaring med arbejde med den relevante opgave.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Rambøll – Energi – Generelt
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Analyse af potentielle miljøpåvirkninger ved PtX-anlæg på havet i Danmark - Rambøll – Energi – Generelt
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Analyse af potentielle miljøpåvirkninger ved PtX-anlæg på havet i Danmark - Rambøll – Energi – Generelt
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Registreringsnummer : 31083869
Postadresse : Rentemestervej 8    
By : København K
Postnummer : 1060
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Ørsted
E-mail : sooer@sdfi.dk
Telefon : +45 72545815
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Rambøll – Energi – Generelt
Registreringsnummer : 35128417
Postadresse : Hannemanns Allé 53    
By : København
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : natk@ramboll.com
Telefon : +45 51616380
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ae0d96d9-f8ce-496f-b727-b180f8b04f15   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/05/2024   09:40:32 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/05/2024   10:00:44 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 311794-2024
EUT-S-nummer : 101/2024
Offentliggørelsesdato : 27/05/2024

Send til en kollega

0.063