23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Vask og leje af arbejdsbeklædning og linned


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

274301-2024 - Resultater
Danmark, Australien – Vask og rensning – Vask og leje af arbejdsbeklædning og linned
OJ S 90/2024 08/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Vestforbrænding
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Vestforbrænding
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Vask og leje af arbejdsbeklædning og linned
Beskrivelse : I/S Vestforbrænding beskæftiger ca. 470 medarbejdere, hvoraf ca. 250 benytter profiltøj, arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning. Herudover benytter ca. 100 medarbejdere primært yderbeklædning, som softshell og vinterjakker i Hi-Vis. Af de i alt 250 medarbejdere som benytter arbejds- og sikkerhedsbeklædning, har ca. 190 medarbejdere behov for vask af arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning. Ordregiver ønsker følgende ordninger/priser fra Tilbudsgiver: • Vaskepriser på vask af Ordregivers egen arbejdsbeklædning • Vaskepriser på Tilbudsgivers linned • Lejepris på Tilbudsgivers måtter og kokketøj
Identifikator for proceduren : 61976a7f-4e42-41f5-ba48-e1639a922dd8
Tidligere bekendtgørelse : 83b509de-c5ca-44fe-b622-92a25fa51d4c-01
Intern identifikator : 23-04970
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ejby Mosevej    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Vask og leje af arbejdsbeklædning og linned
Beskrivelse : I/S Vestforbrænding beskæftiger ca. 470 medarbejdere, hvoraf ca. 250 benytter profiltøj, arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning. Herudover benytter ca. 100 medarbejdere primært yderbeklædning, som softshell og vinterjakker i Hi-Vis. Af de i alt 250 medarbejdere som benytter arbejds- og sikkerhedsbeklædning, har ca. 190 medarbejdere behov for vask af arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning. Ordregiver ønsker følgende ordninger/priser fra Tilbudsgiver: • Vaskepriser på vask af Ordregivers egen arbejdsbeklædning • Vaskepriser på Tilbudsgivers linned • Lejepris på Tilbudsgivers måtter og kokketøj
Intern identifikator : 23-04970
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : 2 x 12 måneder
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ejby Mosevej    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2024
Varigheds slutdato : 30/04/2030
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Option på 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og levering
Beskrivelse : Bedste kvalitet og hurtigste levering
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer : 10866111
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gert Walther
E-mail : gwa@vestfor.dk
Telefon : +45 20291739
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 10866111
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : I/S Vestforbrænding
Registreringsnummer : I/S Vestforbrænding
Afdeling : I/S Vestforbrænding
Postadresse : Ejby Mosevej    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Land : Australien
Kontaktpunkt : Gert Walther
Telefon : +4541176003
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : I/S Vestforbrænding
Registreringsnummer : I/S Vestforbrænding
Afdeling : I/S Vestforbrænding
Postadresse : Ejby Mosevej    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Land : Australien
Kontaktpunkt : I/S Vestforbrænding
E-mail : gwa@vestfor.dk
Telefon : +4520291739
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 26cbea5f-539e-42d0-bff6-5aa74f196ed2   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/05/2024   13:45:53 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/05/2024   13:45:53 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 274301-2024
EUT-S-nummer : 90/2024
Offentliggørelsesdato : 08/05/2024

Send til en kollega

0.046