23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Modtagelse, behandling og afsætning af fraktionerne Hård Plast og PVC fra genbrugsstationer


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

246666-2024 - Resultater
Danmark – Bortskaffelse og behandling af affald – Modtagelse, behandling og afsætning af fraktionerne Hård Plast og PVC fra genbrugsstationer
OJ S 82/2024 25/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Modtagelse, behandling og afsætning af fraktionerne Hård Plast og PVC fra genbrugsstationer
Beskrivelse : Udbuddet vedrører modtagelse, behandling og afsætning af Hård Plast og PVC fra genbrugsstationer med udsortering til genanvendelse. Hård Plast og PVC er modtaget fra borgere og erhverv på genbrugsstationer i Vestforbrændings ejerkommuner.
Identifikator for proceduren : 6237984b-c2e6-468b-be06-3498f9d32abd
Tidligere bekendtgørelse : 987c1404-4174-4c77-9533-5b6e5afcc386-01
Intern identifikator : 23-04305
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90513000   Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 27 755 400,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Modtagelse, behandling og afsætning af fraktionen Hård Plast fra genbrugsstationer
Beskrivelse : Modtagelse, behandling og afsætning af Hård Plast fra genbrugsstationer med udsortering til genanvendelse
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90513000   Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2024
Varigheds slutdato : 30/04/2025
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har ret til at forlænge Aftalen 2 gange, idet forlængelse hver gang sker med 6 måneder regnet fra Aftalens gældende ophørstidspunkt.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 817 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitetskriteriet vægter i alt 50 % af den samlede tildeling og er opdelt på følgende vægtede delkriterier: Dokumentation af reel genanvendelse 50 % Sortering og Genanvendelse 50 %

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen er en sum af den årlige behandlingspris jf. Bilag 6A Tilbudsliste og Ordregivers omkostninger til transport. En nærmere beskrivelse af beregningen fremgår af udbudsbetingelserne.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der udfører betalingen : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Modtagelse, behandling og afsætning af PVC fra genbrugsstationer
Beskrivelse : Modtagelse, behandling og afsætning af PVC fra genbrugsstationer med udsortering til genanvendelse.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90513000   Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2024
Varigheds slutdato : 30/04/2025
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har ret til at forlænge Aftalen 2 gange, idet forlængelse hver gang sker med 6 måneder regnet fra Aftalens gældende ophørstidspunkt
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 938 400,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitetskriteriet vægter i alt 50 % af den samlede tildeling og er opdelt på følgende vægtede delkriterier: Dokumentation af reel genanvendelse 50 % Sortering og Genanvendelse 50 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen er en sum af den årlige behandlingspris jf. Bilag 6B Tilbudsliste og Ordregivers omkostninger til transport. En nærmere beskrivelse af beregningen fremgår af udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 13 460 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Posibi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Posibi A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Posibi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Posibi A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer : 10866111
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anny Simonsen
E-mail : ansi@vestfor.dk
Telefon : +45 99999999
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Posibi A/S
Registreringsnummer : 35673520
Postadresse : Langelandsvej 20A    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Land : Danmark
Telefon : +45 40157157
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f2461aaf-533f-4c07-abe2-a5503afbd4dc   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/04/2024   15:00:41 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/04/2024   15:00:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 246666-2024
EUT-S-nummer : 82/2024
Offentliggørelsesdato : 25/04/2024

Send til en kollega

0.047