23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

SVENDBORG FORSYNING A/S

Udbud af opsætning af solcelleanlæg


SVENDBORG FORSYNING A/S

216020-2024 - Resultater
Danmark – Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi – Udbud af opsætning af solcelleanlæg
OJ S 73/2024 12/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : SVENDBORG FORSYNING A/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af opsætning af solcelleanlæg
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og montering af solceller til ordregiver. Udbuddet omfatter opsætning af solceller på op til 8 lokationer. Inden opsætning skal leverandøren på nogle af lokationer sikre statiske beregninger, byggetilladelser og myndighedsgodkendelser. <br>
Identifikator for proceduren : 9f692ce4-b639-4381-a552-30d68d10d0b9
Tidligere bekendtgørelse : 00099686-2024
Intern identifikator : 200821
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09300000   Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver har valgt at annullere udbuddet vedrørende opsætning af solcelleanlæg, idet Ordregiver har konstateret uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet. Det vil ikke være muligt for Ordregiver at rette op på fejlene på dette tidspunkt i udbudsprocessen, hvorfor Ordregiver har valgt at annullere udbuddet med henblik på at genudbyde den udbudte aftale snarest muligt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af opsætning af solcelleanlæg
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og montering af solceller til ordregiver. Udbuddet omfatter opsætning af solceller på op til 8 lokationer. Inden opsætning skal leverandøren på nogle af lokationer sikre statiske beregninger, byggetilladelser og myndighedsgodkendelser. <br>
Intern identifikator : 200821
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09300000   Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09330000   Solenergi, 09332000   Solenergianlæg, 09331000   Solpaneler
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver har option på opsætning af solcelleanlæg på Skårupøre Strandvej.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Levering og kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Referencer
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : SVENDBORG FORSYNING A/S
Registreringsnummer : 33254288
Postadresse : Ryttermarken 21    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Helle Skjødt Jørgensen
E-mail : hsj@samaqua.dk
Telefon : +45 63215515
Internetadresse : https://www.vandogaffald.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ef9a3ec4-e320-4779-93d8-c55419160a54   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/04/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 216020-2024
EUT-S-nummer : 73/2024
Offentliggørelsesdato : 12/04/2024

Send til en kollega

0.079