23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af drift af grønne områder, belægninger, udstyr og vintertjeneste på Regionshospital Gødstrup


Region Midtjylland

215176-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser inden for havebrug – Udbud af drift af grønne områder, belægninger, udstyr og vintertjeneste på Regionshospital Gødstrup
OJ S 72/2024 11/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af drift af grønne områder, belægninger, udstyr og vintertjeneste på Regionshospital Gødstrup
Beskrivelse : Region Midtjylland har nu indgået kontrakt vedrørende pleje af grønne arealer og vintertjeneste på Regionshospital Gødstrup. Region Midtjylland har den 10. april 2024 indgået kontrakt med Tolstrup A/S, Tolstrup Allé 18, 7000 Fredericia, CVR: 36533471
Identifikator for proceduren : 0c040c94-20ae-480a-b07c-c526e965323f
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud, jf. udbudslovens §§ 56-57
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77300000   Tjenesteydelser inden for havebrug
Yderligere klassificering   ( cpv ): 77310000   Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder, 90620000   Snerydning
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Regionshospitalet Gødstrup    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Region Midtjylland har nu indgået kontrakt vedrørende pleje af grønne arealer og vintertjeneste på Regionshospital Gødstrup. Region Midtjylland har den 10. april 2024 indgået kontrakt med Tolstrup A/S, Tolstrup Allé 18, 7000 Fredericia, CVR: 36533471
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Region Midtjylland har nu indgået kontrakt vedrørende pleje af grønne arealer og vintertjeneste på Regionshospital Gødstrup. Region Midtjylland har den 10. april 2024 indgået kontrakt med Tolstrup A/S, Tolstrup Allé 18, 7000 Fredericia, CVR: 36533471
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Kontrakt om om drift af grønne områder, belægninger, udstyr og vintertjeneste på Regionshospital Gødstrup
Beskrivelse : Region Midtjylland har nu indgået kontrakt vedrørende pleje af grønne arealer og vintertjeneste på Regionshospital Gødstrup. Region Midtjylland har den 10. april 2024 indgået kontrakt med Tolstrup A/S, Tolstrup Allé 18, 7000 Fredericia, CVR: 36533471
Intern identifikator : Kontrakt
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77300000   Tjenesteydelser inden for havebrug
Yderligere klassificering   ( cpv ): 77310000   Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder, 90620000   Snerydning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Region Midtjylland har mulighed for at forlænge kontrakten med ét år ad gangen op til tre gange. Det vil sige den maksimale forlængelse af kontrakten kan udgøre tre år.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Regionshospitalet Gødstrup    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2024
Varigheds slutdato : 30/09/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : I henhold til kontrakten.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Region Midtjylland har nu indgået kontrakt vedrørende pleje af grønne arealer og vintertjeneste på Regionshospital Gødstrup. Region Midtjylland har den 10. april 2024 indgået kontrakt med Tolstrup A/S.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af pris (laveste pris).
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EUTidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Midtjylland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Midtjylland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 8 600 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Postadresse : Skottenborg 26    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : kontakt@rm.dk
Telefon : +4578410000
Internetadresse : www.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7004a5af-f86e-4fbd-8d67-444a4cfabe91   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/04/2024   07:48:57 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 215176-2024
EUT-S-nummer : 72/2024
Offentliggørelsesdato : 11/04/2024

Send til en kollega

0.079