23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
10.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

- Indkøb af træflis


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

OpgavebeskrivelseOrdregiver skal have købt og leveret træflis til Køge Kraftvarmeværk. Træflisen skal leveres på adressen:

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Køge Kraftvarmeværk
Værftsvej 2
4600 Køge

VEKS er en ordregivende myndighed omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 7 – 14, men VEKS er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i udbudsdirektivets art. 23 b, ii, idet indkøb af træbrændsel betegnes som energi til produktion af brændsel. Dette konkrete indkøb er dog omfattet af Udbudslovens afsnit IV.

Ordregiver har behov for løbende at kunne rekvirere træflis til levering på ovennævnte adresse. Ordregiver forventer derfor at indgå 9 delkontrakter til løbende levering af træflis i sæsonen 2024/2025. Kontrakterne baseres på en leveringsplan, der skal udarbejdes i forbindelse med afgivelse af tilbud. Den endelige leveringsplan fastlægges i forbindelse med kontraktindgåelse.

Ordregiver forventer et årligt samlet indkøb på 50.000 tons. Forbruget er opgjort på baggrund af historiske data samt forventninger til fremtidigt forbrug. Ordregivers behov kan variere baseret på især de vejrmæssige forudsætninger, uden at dette som udgangspunkt fritager de vindende leverandører for at skulle levere i henhold til kontrakternes bestemmelser.

De 9 delkontrakter forventes at ligge på henholdsvis to delkontrakter på 10.000 ton per år, 5 delkontrakter på hver 5.000 ton per år og 2 delkontrakter på hver 2.500 tons per år. Fordelingen af mængde og indgåelse af kontrakterne er fastsat for at sikre forsyningssikkerheden for ordregiver og for at tilgodese, at også mindre leverandører kan byde ind på levering af træflis til VEKS.

For leverandører, som bliver prækvalificeret, er det muligt at afgive tilbud på alle 9 delkontrakter. Eftersom ordregiver ønsker at sikre forsyningssikkerhed ved at indgå kontrakter med forskellige leverandører, er det dog kun muligt at blive tildelt 3 delkontrakter.

Fordelingen af delkontrakter sker efter pris, hvor den laveste pris først vurderes for delkontrakterne på 10.000 tons, herefter 5.000 tons og afslutningsvis for delkontrakterne på 2.500 tons. Det vil sige hvis en leverandør har budt ind med laveste pris på alle 9 delkontrakter, vil denne leverandør blive tildelt de to delkontrakter på 10.000 tons og en delkontrakt på 5.000 tons, mens leverandører ikke tildeles de øvrige delkontrakter på henholdsvis 5.000 tons og delkontrakterne 2.500 tons, der i stedet vil blive tildelt den næstlaveste pris osv.

Ordregiver forventer, at leverandørerne har en fleksibel forsyningskæde, der kan håndtere ændringer i leveringsbehov, herunder at leverandører har en dokumenterbar fleksibilitet ift. at sikre ekstra og/eller hurtigere levering af de løbende leverancer (forsyningssikkerhed) ligesom leverandører skal kunne tilbageholde leverancer, hvis det er nødvendigt af hensyn til ordregivers kapacitet.

Kontrakterne indgås for 1 år og træder i kraft 1. september 2024 og ophører uden varsel 31. august 2025, medmindre option anvendes af ordregiver. Som option kan Ordregiver på eksisterende vilkår med leverandørens accept forlænge kontrakterne op til 2 x 6 måneder, dvs. i alt op til yderligere 12 måneder.

VEKS forbeholder sig ret til at indkalde de virksomheder som prækvalificeres til at afgive tilbud på opgaven, til en forhandling af de enkelte tilbud. Nærmere bestemmelser herom fremgår af udbudsbetingelserne, som vil blive gjort tilgængelige for tilbudsgivere, som prækvalificeres til at afgive tilbud på opgaven. VEKS forbeholder sig retten til at tildele kontrakterne på grundlag af de indledende tilbud – dvs. uden at gennemføre forhandlinger. Ansøgningsdokumentet til prækvalifikation kan tilgås her og skal udfyldes for at komme i sin helhed for at komme i betragtning: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/399661

For spørgsmål kontakt Cecilie Busch på cbu@siriusadvokater.dk eller +45 30904875.
Annonceret10. april 2024 14:00:00 CEST
Deadline25. april 2024 14:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeVarekøb
UdbudsformAndet
CPV kode9111400
MyndighedstypeAndet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttp://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/399661

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierLaveste pris
UdvælgelseskriterierPrækvalifikationsansøgningen skal indeholde følgende oplysninger i ansøgningsdokumentet:

o Stamdata oplysninger
• Firmanavn
• CVR-nummer
• Adresse
• Telefonnummer
• Kontaktperson
• E-mail adresse

o Tro og love-erklæring om gæld til det offentlige

o Tro og love-erklæring om opfyldelse af bæredygtighedskrav i henhold til BEK nr. 641 af 27. maj 2023 om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v.

o Tilbudsgiveres referencer fra mindst 3 og højst 5 referencer som er sammenlignelige leverancer på levering af minimum 2.500 ton træflis indenfor de seneste tre år fra ansøgningstidspunktet. Ansøger bedes i ansøgningsdokumentet anføre om den enkelte reference vedrører en løbende leveringsaftale eller en enkeltstående levering. Førstnævnte vil blive vægtet højest ved lighed mellem ansøgere.

Manglende besvarelse og fremsendelse af ovennævnte vil medføre, at ansøgningen ikke tages i betragtning og dermed anses som ikke-konditionsmæssigt.

o Det vægter herudover positivt hvis ved det endelige valg af prækvalicerede hvis
ansøgeren i ansøgningsdokumentet kan beskrive, hvordan denne har en fleksibel forsyningskæde, der kan håndtere ændringer i leveringsbehov, herunder at leverandører har en dokumenterbar fleksibilitet ift. at sikre ekstra og/eller hurtigere levering af de løbende leverancer (forsyningssikkerhed) overfor ordregiver.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer), i forhold til de ydelser, som opgaven omfatter.

Der vil blive prækvalificeret 7 ansøgere til at afgive tilbud på opgaven, såfremt der indkommer 7 konditionsmæssige ansøgninger.

Kontaktperson

NavnCecilie Busch
Telefon+45 30904875
E-mailcbu@siriusadvokater.dk

Ordregiver

NavnVestegnens Kraftvarmeselskab I/S
AdresseVærftsvej 2
4600 Køge
DK
Telefon+45 88888535
E-mailveks@veks.dk
WWWhttps://www.veks.dk/

Send til en kollega

0.047