23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Olier, smøremidler og relaterede specialprodukter


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

196839-2024 - Resultater
Danmark – Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder – Olier, smøremidler og relaterede specialprodukter
OJ S 67/2024 04/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Entreprenør på forsvarsområdet
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Olier, smøremidler og relaterede specialprodukter
Beskrivelse : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at etablere flere 4-årig aftale vedrørende køb af smøreolier, fedter, kølervæske og andre specialprodukter til Forsvarets køretøjer, maskiner og fartøjer. Disse produkter vil blive brugt til vedligeholdelse af motorkøretøjer, flyvemaskiner, marinefartøjer og diverse andre maskiner. Udbuddet omfatter leveringer af smøreolier, fedter, kølervæske og andre special produkter i både bulk og pakkede produkter. Produkterne vil blive leveret til forskellige lokationer i Danmark, dog ingen leverancer til Grønland og Færøerne.
Identifikator for proceduren : 0212a3ea-d382-497a-9542-83df9be021f3
Intern identifikator : 2021/102496
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09000000   Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09200000   Produkter af mineralolie, stenkul og olie, 09211100   Motorolier, 09211200   Kompressorolier, 09211300   Turbineolier, 09211400   Gearolier, 09211600   Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål, 09211630   Korrosionsbeskyttende olier, 09211640   Elektroisolationsolier, 09211650   Bremsevæsker, 09221100   Vaseline, 24950000   Særlige kemiske præparater, 24951100   Smøremidler, 24951300   Hydraulikvæsker, 24951311   Frostbeskyttelsespræparater, 24961000   Kølervæsker
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Olier, smøremidler og relaterede specialprodukter - 1
Beskrivelse : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at etablere flere 4-årig aftale vedrørende køb af smøreolier, fedter, kølervæske og andre specialprodukter til Forsvarets køretøjer, maskiner og fartøjer. Disse produkter vil blive brugt til vedligeholdelse af motorkøretøjer, flyvemaskiner, marinefartøjer og diverse andre maskiner. Udbuddet omfatter leveringer af smøreolier, fedter, kølervæske og andre special produkter i både bulk og pakkede produkter. Produkterne vil blive leveret til forskellige lokationer i Danmark, dog ingen leverancer til Grønland og Færøerne.
Intern identifikator : 2021/102496
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09000000   Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris vil vægte 80% af evalueringsprisen
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringstid
Beskrivelse : Leveringstid vil vægte 20% af evalueringsprisen
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Olier, smøremidler og relaterede specialprodukter - 2
Beskrivelse : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at etablere flere 4-årig aftale vedrørende køb af smøreolier, fedter, kølervæske og andre specialprodukter til Forsvarets køretøjer, maskiner og fartøjer. Disse produkter vil blive brugt til vedligeholdelse af motorkøretøjer, flyvemaskiner, marinefartøjer og diverse andre maskiner. Udbuddet omfatter leveringer af smøreolier, fedter, kølervæske og andre special produkter i både bulk og pakkede produkter. Produkterne vil blive leveret til forskellige lokationer i Danmark, dog ingen leverancer til Grønland og Færøerne.
Intern identifikator : 2021/102496
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09000000   Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris vil vægte 80% af evalueringsprisen
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringstid
Beskrivelse : Leveringstid vil vægte 20% af evalueringsprisen
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der udfører betalingen : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Olier, smøremidler og relaterede specialprodukter - 3
Beskrivelse : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at etablere flere 4-årig aftale vedrørende køb af smøreolier, fedter, kølervæske og andre specialprodukter til Forsvarets køretøjer, maskiner og fartøjer. Disse produkter vil blive brugt til vedligeholdelse af motorkøretøjer, flyvemaskiner, marinefartøjer og diverse andre maskiner. Udbuddet omfatter leveringer af smøreolier, fedter, kølervæske og andre special produkter i både bulk og pakkede produkter. Produkterne vil blive leveret til forskellige lokationer i Danmark, dog ingen leverancer til Grønland og Færøerne.
Intern identifikator : 2021/102496
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09000000   Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris vil vægte 80% af evalueringsprisen
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringstid
Beskrivelse : Leveringstid vil vægte 20% af evalueringsprisen
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der udfører betalingen : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Olier, smøremidler og relaterede specialprodukter - 4
Beskrivelse : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at etablere flere 4-årig aftale vedrørende køb af smøreolier, fedter, kølervæske og andre specialprodukter til Forsvarets køretøjer, maskiner og fartøjer. Disse produkter vil blive brugt til vedligeholdelse af motorkøretøjer, flyvemaskiner, marinefartøjer og diverse andre maskiner. Udbuddet omfatter leveringer af smøreolier, fedter, kølervæske og andre special produkter i både bulk og pakkede produkter. Produkterne vil blive leveret til forskellige lokationer i Danmark, dog ingen leverancer til Grønland og Færøerne.
Intern identifikator : 2021/102496
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09000000   Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris vil vægte 80% af evalueringsprisen
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringstid
Beskrivelse : Leveringstid vil vægte 20% af evalueringsprisen
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der udfører betalingen : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Olier, smøremidler og relaterede specialprodukter - 5
Beskrivelse : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at etablere flere 4-årig aftale vedrørende køb af smøreolier, fedter, kølervæske og andre specialprodukter til Forsvarets køretøjer, maskiner og fartøjer. Disse produkter vil blive brugt til vedligeholdelse af motorkøretøjer, flyvemaskiner, marinefartøjer og diverse andre maskiner. Udbuddet omfatter leveringer af smøreolier, fedter, kølervæske og andre special produkter i både bulk og pakkede produkter. Produkterne vil blive leveret til forskellige lokationer i Danmark, dog ingen leverancer til Grønland og Færøerne.
Intern identifikator : 2021/102496
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09000000   Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris vil vægte 80% af evalueringsprisen
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringstid
Beskrivelse : Leveringstid vil vægte 20% af evalueringsprisen
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der udfører betalingen : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 585 421,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ELDON'S S.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Eldon's
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 585 421,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Eldon's 4600006427
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/02/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 7
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Marforce Finans
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Marforce Finans 460006428
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 7 932 679,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600006428
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/02/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 7
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : OK A.m.b.a
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : OK a.m.b.a 4600006429
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 5 189 568,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600006429
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/02/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 7
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Q8 Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Q8 4600006430
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 16 149 263,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600006430
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/01/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 7
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Univar Solutions B.V.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Univar Solutions B V 4600006431
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Værdien af resultatet : 5 955 017,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600006431
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/03/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 7
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bamo Jalal Tofig
E-mail : 00489937@mil.dk
Telefon : +45 29607486
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : ELDON'S S.A.
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : EL094469570
Postadresse : Souliou 20    
By : Nea Chalkidona
Postnummer : 14343
Land : Grækenland
Kontaktpunkt : Kalliopi Dodou
Telefon : +302102594400
Internetadresse : https://www.eldons.gr/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Begunstiget ejer
Officielt navn Kalliopi Dodou
Telefon +302102594400
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Marforce Finans
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 19559785
Postadresse : Tvedvangen 100    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Frank Jakobsen
Telefon : 60154444
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : OK A.m.b.a
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 39170418
Postadresse : Åhave Parkvej 11    
By : Viby J
Postnummer : 8260
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Joan Blauenfeldt Andersen
E-mail : joba@ok.dk
Telefon : 29747153
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Q8 Danmark A/S
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 61082913
Postadresse : Arne Jacobsens Alle 7    
By : København S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Junker
Telefon : 4599257
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Univar Solutions B.V.
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 34431221
Postadresse : Schouwburgplein 30-34    
By : Rotterdam
Postnummer : 3012 CL
Land : Nederlandene
Kontaktpunkt : Thomas Kristensen
Telefon : 22205184
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0005
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : bf83f28b-c0b9-4d4e-b0f0-477126d82647   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/04/2024   08:48:59 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/04/2024   08:55:10 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 196839-2024
EUT-S-nummer : 67/2024
Offentliggørelsesdato : 04/04/2024

Send til en kollega

0.047