23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Odense Kommune

Kloakering af Søndergårds Haver


Odense Kommune

133080-2024 - Resultater
Danmark – Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder – Kloakering af Søndergårds Haver
OJ S 46/2024 05/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Odense Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kloakering af Søndergårds Haver
Beskrivelse : Odense Kommune skal have udført kloakering af kolonihaveforeningen Søndergårds Haver, og i den forbindelse ønsker Odense Kommune bistand til totalrådgivning af opgaven.
Identifikator for proceduren : 088efa9f-4e57-430e-8cbf-dd4e525a2d30
Tidligere bekendtgørelse : 20c7dceb-fefd-4582-8817-259449b3ce4d-01
Intern identifikator : 314320000
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 71311000   Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ejbygade    
By : Odense SØ
Postnummer : 5220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 600 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kloakering af Søndergårds Haver
Beskrivelse : Odense Kommune skal have udført kloakering af kolonihaveforeningen Søndergårds Haver, og i den forbindelse ønsker Odense Kommune bistand til totalrådgivning af opgaven.
Intern identifikator : 314320000
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 71311000   Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ejbygade    
By : Odense SØ
Postnummer : 5220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 05/03/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2025
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet Pris evalueres på baggrund af det tilbudte honorar angivet i tilbudslisten, jf. bilag 8.
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Projektorganisation og nøglepersoner
Beskrivelse : Underkriteriet Projektorganisation og nøglepersoner bedømmes på grundlag af en helhedsvurdering af tilbudsgivers beskrivelse af projektorganisationen og CV’er for de tilbudte nøglepersoner i henhold til de efterspurgte elementer og beskrivelse jf. afsnit 9.
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : For klagevejledning henvises der til udbudsbekendtgørelsen fra EU-udbuddet af ”Kloakering af Søndergårds Haver”.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Odense Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Odense Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Odense Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 950 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dines Jørgensen & Co. A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kloakering af Søndergårds Haver - Projektnr. 314320000
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 950 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Kloakering af Søndergårds Haver - Projektnr. 314320000
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 14/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 26/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Odense Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 950 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 3 800 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Odense Kommune
Registreringsnummer : ORG-35209115
Postadresse : Flakhaven 2    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Guldberg Larsen
E-mail : megl@odense.dk
Telefon : 21160155
Internetadresse : https://www.odense.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Dines Jørgensen & Co. A/S
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 18411830
Postadresse : Hestehaven 21R, 1. sal    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Steenfeldt Andersen
E-mail : hsa@dj-co.dk
Telefon : 57860666
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 48aa2671-4b2a-4249-b280-cff12e2ec88b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/03/2024   07:28:38 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/03/2024   07:30:48 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 133080-2024
EUT-S-nummer : 46/2024
Offentliggørelsesdato : 05/03/2024

Send til en kollega

0.094