23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Greve Fjernvarme

Udbud af rammeaftaler for udbygning af fjernvarme i Fase 1 i Greve, Område 1.2-1.3


Greve Fjernvarme

113794-2024 - Resultater
Danmark – Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker – Udbud af rammeaftaler for udbygning af fjernvarme i Fase 1 i Greve, Område 1.2-1.3
OJ S 39/2024 23/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Greve Fjernvarme
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftaler for udbygning af fjernvarme i Fase 1 i Greve, Område 1.2-1.3
Beskrivelse : Udbuddet vedrører udførelse af jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter. Arbejdet udføres primært i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme. Arbejdet udbydes i fire Rammeaftaler (deletaper) – henholdsvis Rammeaftale for Deletape 1.2.2, Rammeaftale for Deletape 1.2.3, Rammeaftale for Deletape 1.3.2 samt Rammeaftale for Deletape 1.3.3. Hver af rammeaftalerne forventes at have en årlig omsætning på 20 mio. kr. ekskl. moms.
Identifikator for proceduren : 9f108047-8550-4df6-bf70-cb8f1255086f
Intern identifikator : 069-1306
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45251250   Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 09324000   Fjernvarme (mellembys), 42515000   Fjernvarmekedler, 44163120   Fjernvarmerørledninger, 45232140   Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Inden for Greve kommunes kommunegrænse    
By : Greve
Postnummer : 2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 640 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 704 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftaler for udbygning af fjernvarme i Fase 1 i Greve, Område 1.2-1.3
Beskrivelse : Udbuddet vedrører udførelse af jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter. Arbejdet udføres primært i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme. Arbejdet udbydes i fire Rammeaftaler (deletaper) – henholdsvis Rammeaftale for Deletape 1.2.2, Rammeaftale for Deletape 1.2.3, Rammeaftale for Deletape 1.3.2 samt Rammeaftale for Deletape 1.3.3. Hver af rammeaftalerne forventes at have en årlig omsætning på 20 mio. kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45251250   Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 09324000   Fjernvarme (mellembys), 42515000   Fjernvarmekedler, 44163120   Fjernvarmerørledninger, 45232140   Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Inden for Greve kommunes kommunegrænse    
By : Greve
Postnummer : 2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 6
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Hver delkontrakt kan fornyes op til 6 x 1 år svarende til en samlet længde på op til 8 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 640 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 704 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Teknisk værdi og kvalitet
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Greve Fjernvarme
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Greve Fjernvarme
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Greve Fjernvarme
Organisation, der udfører betalingen : Greve Fjernvarme
Organisation, der undertegner kontrakten : Greve Fjernvarme
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 640 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 704 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 640 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 704 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 640 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bravida Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Bravida
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Bravida
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 04/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Greve Fjernvarme
Vinder :
Officielt navn : Entreprenør Jens H. Hansen ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : JHH
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : JHH
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 04/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Greve Fjernvarme
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Greve Fjernvarme
Registreringsnummer : 337489220
Postadresse : Algade 43, 3 sal    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Jøns Rømer
Telefon : +45 46320470
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Entreprenør Jens H. Hansen ApS
Registreringsnummer : 34088721
Postadresse : Svinøvej 124    
By : Lundby
Postnummer : 4750
Land : Danmark
E-mail : lo@j-hh.dk
Telefon : +45 55769137
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Bravida Danmark A/S
Registreringsnummer : 14769005
Postadresse : Park Alle 373    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Land : Danmark
Telefon : +45 43221100
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b16062ea-d169-4232-ba94-e2c2286c30ab   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/02/2024   14:32:47 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/02/2024   15:01:09 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 113794-2024
EUT-S-nummer : 39/2024
Offentliggørelsesdato : 23/02/2024

Send til en kollega

0.094