23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Landbrugsstyrelsen

Kvælstofprognose


Landbrugsstyrelsen

67222-2024 - Resultater
Danmark – Beskyttelse af landskaber – Kvælstofprognose
OJ S 23/2024 01/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Landbrugsstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kvælstofprognose
Beskrivelse : LBST er ifølge gødskningslovens § 15 forpligtet til at udarbejde en årlig kvælstofprognose, der korrigerer en jordbrugsvirksomheds samlede kvote for kvælstof i henhold til jordens aktuelle indhold af plantetilgængeligt kvælstof.
Identifikator for proceduren : e48139df-e0ad-4509-9a58-f7f1c1e81678
Tidligere bekendtgørelse : ed54c802-8879-4703-8ccf-9c193fe5bde4-01
Intern identifikator : 23-8332-000001
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90721100   Beskyttelse af landskaber
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kvælstofprognose
Beskrivelse : LBST er ifølge gødskningslovens § 15 forpligtet til at udarbejde en årlig kvælstofprognose, der korrigerer en jordbrugsvirksomheds samlede kvote for kvælstof i henhold til jordens aktuelle indhold af plantetilgængeligt kvælstof.
Intern identifikator : 23-8332-000001
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90721100   Beskyttelse af landskaber
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Prioriteret rækkefølge : 1
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne : På baggrund af direkte tildeling
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Landbrugsstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : ikke offentliggjort   DKK
Begrundelseskode : En økonomisk aktørs forretningsmæssige interesser
Begrundelse for offentliggørelse på et senere tidspunkt : Direkte tildeling af kontrakt
Dato for offentliggørelse : 31/01/2025
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Anden begrundelse : For at kunne løse opgaven er det nødvendigt at anvende Kvadratnettet. SEGES Innovation P/S har ophavsrettighederne til Kvadratnettet og har ikke givet adgang til andre. Kvadratnettet er et net af måleflader(punkter) fordelt over hele Danmark, som består af ca. 600 landbrugsarealer og andre arealtyper bl.a. skov. På den baggrund har Landbrugsstyrelsen vurderet, at den påtænkte kontrakt kan indgås med SEGES Innovation P/S uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3. Kontrakten påtænkes indgået efter udløbet af en standstill-periode på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter dagen for offentliggørelse af bekendtgørelsen med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : SEGES Innovation P/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Uden navn
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-8332-000001
Titel : Kontrakt om Kvælstofprognosen 2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Landbrugsstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Landbrugsstyrelsen
Registreringsnummer : 20814616
Postadresse : Nyropsgade 30    
By : København V
Postnummer : 1780
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Louise Aulin Pallis
E-mail : loaupa@lbst.dk
Telefon : +45 61988627
Internetadresse : http://lbst.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : SEGES Innovation P/S
Registreringsnummer : 42909769
By : Aarhus N
Land : Danmark
E-mail : info@seges.dk
Telefon : +45 8740 5000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : af879bc1-c379-4903-80dd-650045bbaf96   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   08:55:05 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/01/2024   09:01:28 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 67222-2024
EUT-S-nummer : 23/2024
Offentliggørelsesdato : 01/02/2024

Send til en kollega

0.046