23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Kontrakt om behandling af plastaffald (PMDK) for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

65827-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Bortskaffelse og behandling af affald – Kontrakt om behandling af plastaffald (PMDK) for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding
OJ S 23/2024 01/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S ARGO
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om behandling af plastaffald (PMDK) for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding
Beskrivelse : Dette udbud vedrører kontrakt om afhentning, transport, behandling og afsætning af blandet husstandsindsamlet plast og mad- og drikkekartoner (herefter PMDK) for Københavns Kommune, I/S ARGO og I/S Vestforbrænding. Udbuddet er et fælles udbud mellem de tre Ordregivere: Københavns Kommune, I/S ARGO og I/S Vestforbrænding. Københavns Kommune repræsenterer i dette udbud hele I/S ARC’s opland (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby). I/S ARGO repræsenterer i dette udbud hele ARGO’s opland (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Stevns Kommuner). I/S Vestforbrænding repræsenterer i dette udbud hele Vestforbrændings opland (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Kommuner). Det er et krav, at PMDK behandles på Certificerede Forbehandlings- og Sorteringsanlæg inden for EU/EØS/EFTA, ligesom de udsorterede fraktioner skal afsættes til Genanvendelse på Certificerede Genanvendelsesanlæg inden for EU/EØS/EFTA. Tilbudsgiver er berettiget til at lade opgaven omkring håndtering af Ordregivers PMDK og deraf følgende fraktioner varetage af et eller flere behandlingsanlæg (jf. definitionerne i Bilag 1 af hhv. Forbehandlingsanlæg, Sorteringsanlæg og Genanvendelsesanlæg). Det står Tilbudsgiver frit for at planlægge, hvor mange anlæg, der skal anvendes. Når der derfor i udbudsmaterialet refereres til ”behandlingsanlæg” (omtales i ental i udbudsmaterialet) skal denne reference forstås som en henvisning til det eller de behandlingsanlæg, som Tilbudsgiver vælger at benytte. Ordregiver estimerer den samlede kontraktværdi til at udgøre 130.000.000 DKK over en periode på 1½ år (inkl. optioner på forlængelse).
Identifikator for proceduren : 4300171d-9b69-4a60-881c-8b65e889ff85
Intern identifikator : 23-05483
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90513000   Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 130 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Konkurs Konkurs. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Korruption Bestikkelse. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Tvangsakkord uden for konkurs Tvangsakkord uden for konkurs. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Deltagelse i en kriminel organisation Deltagelse i en kriminel organisation. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på at fordreje konkurrencen.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Svig Svig. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Børnearbejde og andre former for menneskehandel. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Insolvens Insolvens. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Aktiver, der administreres af en kurator Aktiver, der administreres af kurator. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhentede fortrolige oplysninger under denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde Det er et krav, at tilbudsgivere og underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, nr. 1-5. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.
Ophævelse eller en lignende sanktion Ophævelse eller en lignende sanktion.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Betaling af socialsikringsbidrag Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Erhvervsvirksomheden er indstillet. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Betaling af skatter og afgifter Betaling af skatter og afgifter. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Terrorhandlinger. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om behandling af plastaffald (PMDK) for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding
Beskrivelse : Dette udbud vedrører kontrakt om afhentning, transport, behandling og afsætning af blandet husstandsindsamlet plast og mad- og drikkekartoner (herefter PMDK) for Københavns Kommune, I/S ARGO og I/S Vestforbrænding. Udbuddet er et fælles udbud mellem de tre Ordregivere: Københavns Kommune, I/S ARGO og I/S Vestforbrænding. Københavns Kommune repræsenterer i dette udbud hele I/S ARC’s opland (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby). I/S ARGO repræsenterer i dette udbud hele ARGO’s opland (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Stevns Kommuner). I/S Vestforbrænding repræsenterer i dette udbud hele Vestforbrændings opland (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Kommuner). Det er et krav, at PMDK behandles på Certificerede Forbehandlings- og Sorteringsanlæg inden for EU/EØS/EFTA, ligesom de udsorterede fraktioner skal afsættes til Genanvendelse på Certificerede Genanvendelsesanlæg inden for EU/EØS/EFTA. Tilbudsgiver er berettiget til at lade opgaven omkring håndtering af Ordregivers PMDK og deraf følgende fraktioner varetage af et eller flere behandlingsanlæg (jf. definitionerne i Bilag 1 af hhv. Forbehandlingsanlæg, Sorteringsanlæg og Genanvendelsesanlæg). Det står Tilbudsgiver frit for at planlægge, hvor mange anlæg, der skal anvendes. Når der derfor i udbudsmaterialet refereres til ”behandlingsanlæg” (omtales i ental i udbudsmaterialet) skal denne reference forstås som en henvisning til det eller de behandlingsanlæg, som Tilbudsgiver vælger at benytte. Ordregiver estimerer den samlede kontraktværdi til at udgøre 130.000.000 DKK over en periode på 1½ år (inkl. optioner på forlængelse).
Intern identifikator : 23-05483
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90513000   Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 18   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 130 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal enten: - som minimum have et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller - som minimum have en soliditetsgrad på 20% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab. Soliditeten beregnes på følgende måde: Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / samlede aktiver Oplysning om økonomisk og finansiel formåen skal angives i ESPD’et. Hvis Tilbudsgiver baserer sin opfyldelse af minimumskravet på en støttende enhed, skal den støttende enhed påtage sig solidarisk at hæfte for kontraktens opfyldelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig kapacitet: Tilbudsgiver skal: - som minimum angive en reference, der dokumenterer erfaring som juridisk ansvarlig kontraktpart ved transport og behandling af plastaffald fra husholdninger til behandlingsanlæg inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsafgivelsen. Oplysning om teknisk og faglig formåen skal angives i ESPD’et.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sortering og Genanvendelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 75
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 19/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 27/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 27/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til Kapitel 3 i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, LBK nr. 593 af 2. juni 2016 (tilgængeligt ved www.retsinformation.dk), gælder følgende tidsfrister for udfyldelse af klage: En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter Ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. jf. § 7(1) Bekendtgørelsen om Klagenævnet for Udbud, forudsat at meddelelsen inkluderer en kort beskrivelse af de relevante årsager for beslutningen. Andre klager skal i overensstemmelse med § 7(2) Bekendtgørelsen for Klagenævnet for Udbud udfyldes af Klagenævnet for Udbud indenfor: 1) Inden 45 kalenderdage fra datoen efter at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om kontraktindgåelse Den Europæiske Unions Tidende (med effekt fra dagen efter offentliggørelsesdatoen): 2) Inden 30 kalenderdage fra dagen efter at Ordregiver underrettet de berørte Tilbudsgivere, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller såfremt at notifikationen inkluderer en kort redegørelse af de relevante årsager for beslutningen: 3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at Ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. såfremt at meddelelsen inkluderer en kort redegørelse for de relevante årsager for beslutningen: 4) Inden 20 kalenderdage fra dagen efter Ordregiver har offentliggjort en meddelelse vedrørende deres beslutning for at opretholde kontrakten, jf. § 185(2) af Udbudsloven. Klager skal, senest samtidig med indleveringen af klagen til Klagenævnet for Udbud, skriftligt informere Ordregiver om klagen, herunder oplyse om klagen er blevet indleveret i standstillperioden, jf. Bekendtgørelsens § 6(4). Hvis klagen er indleveret i standstillperioden, skal klageren dertil oplyse om der er anmodet om at klagen tillægges opsættende virkning, jf. Bekendtgørelsens § 12(1). E-mailen til Klagenævnet for Udbud er oplyst i sektion VI.4.1. Klagenævnet for Udbuds retningslinjer vedrørende klager er ligeledes tilgængelige på internetadressen oplyst i sektion VI.4.1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der behandler tilbud : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer : 10866111
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Vibe Blum
E-mail : vdb@vestfor.dk
Telefon : +45 20461918
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Københavns Kommune
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Teknik og Miljøforvaltningen, Klima og Byudvikling, Affaldsplanlægningen
Postadresse : Njalsgade 13    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Oskar Johan Jakobsen
E-mail : AW6E@kk.dk
Telefon : 24759217
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : I/S ARGO
Registreringsnummer : 13507406
Postadresse : Håndværkervej 70    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Skovrider-Ruminski
E-mail : lsr@argo.dk
Telefon : 23836668
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : e28dbf60-77ce-41f5-adeb-c9ed93e45931-01
Hovedårsagen til ændringen : Berigtigelse – udgiver
Beskrivelse : Tidsfrist for supplerende oplysninger er ved en fejl angivet til samme som tilbudsfristen, jf. BT-13 (d)-Lot. Den ændres derfor til 19/02/24 som allerede angivet i EU-Supply.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0000
Beskrivelse af ændringer : Tidsfrist for supplerende oplysninger er ved en fejl angivet til samme som tilbudsfristen, jf. BT-13 (d)-Lot. Den ændres derfor til 19/02/24 som allerede angivet i EU-Supply.
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 78ab3303-db28-44c5-aef0-736b6ca8157b   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   08:59:21 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/01/2024   09:00:07 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 65827-2024
EUT-S-nummer : 23/2024
Offentliggørelsesdato : 01/02/2024

Send til en kollega

0.126