23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Tønder Service A/S

EU-udbud for tømning af hustanke


Tønder Service A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Tønder Service A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Vandrelaterede aktiviteter
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  EU-udbud for tømning af hustanke
Beskrivelse :  Tønder Spildevand A/S, udbyder hermed tømning af septiktanke (herefter hustanke) i offentligt EU-udbud. Opgaven udbydes for en periode på 3 år med start 01.01.2024 og ophør 31.12.2026. Tønder Spildevand A/S har option på forlængelse op til 3 gange 12 måneder frem til 31.12.2029.
Identifikator for proceduren :  51b5d417-acce-4c9d-8b0c-a7ccdb526907
Tidligere bekendtgørelse :  651000-2023
Intern identifikator :  2
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Opgaven udføres for Tønder Spildevand A/S og omfatter:- Tømning af hustanke for husspiledevand i Tønder Kommune- Afvanding, bortkørsel og slutdisponering af slamDer kan kun afgives tilbud på den samlede opgave. Der accepteres kun tilbud fra tilbudsgivere, der selv agter at påtage sig udførelsen af opgaven.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  EU-udbud for tømning af hustanke
Beskrivelse :  Tønder Spildevand A/S, udbyder hermed tømning af septiktanke (herefter hustanke) i offentligt EU-udbud. Opgaven udbydes for en periode på 3 år med start 01.01.2024 og ophør 31.12.2026. Tønder Spildevand A/S har option på forlængelse op til 3 gange 12 måneder frem til 31.12.2029.
Intern identifikator :  2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  6 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  100%
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Tønder Service A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Tønder Service A/S
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  3,004,925 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Marius Pedersen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Marius Pedersen A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland :  DNK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Tømning af hustanke i Tønder Kommune
Titel :  Tømning af hustanke i Tønder Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2024-01-01+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2024-01-24+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Tønder Service A/S
Registreringsnummer :  32065805
Postadresse :  Håndværkervej 4
By :  Bredebro
Postnummer :  6261
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Finn Egholm
E-mail :  fem@tonfor.dk
Telefon :  +45 88437500
Fax :  +45 76338601
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Marius Pedersen A/S
Registreringsnummer :  49979517
Postadresse :  Ørbækvej 851
By :  Ferritslev Fyn
Postnummer :  5863
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Marius Pedersen A/S
Telefon :  63909909
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  21be8664-673d-4a4d-a53d-11376bab9236 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-25Z 10:12:50Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00055211-2024
EUT-S-nummer :  19/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-26Z

Send til en kollega

0.048