23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Varde kommune

Rengøring af offentlige toiletter


Varde kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Varde kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rengøring af offentlige toiletter
Beskrivelse :  Rengøring af offentlige toiletter i Varde Kommune.
Identifikator for proceduren :  052e585e-6daf-437f-861c-b47f0019d6be
Intern identifikator :  161103
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,200,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Betaling af skatter og afgifter :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Svig :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Korruption :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Konkurs :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Insolvens :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for at en ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 153, stk. 1: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, for så vidt angår udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation: - En erklæring under ed, eller - Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ordregiver acceptere en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Rengøring af offentlige toiletter
Beskrivelse :  Rengøring af offentlige toiletter i Varde Kommune.
Intern identifikator :  161103
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-03-15+01:00
Slutdato :  2030-03-14+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,200,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  • Minimum 1 af de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktperson. Der må gerne oplyses flere referencer dog max 4. Ved sammenlignelige referencer forstås levering af rengøring af flere mindre enheder, eventuelt toiletter, fordelt på flere lokationer. <br>
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Minimum 1 reference udført i løbet af de sidste 3 år.&nbsp;
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-18+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  3 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-18+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Se udbudsmaterialet.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Se udbudsmaterialet.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Varde kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Varde kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Varde kommune
Registreringsnummer :  29189811
Postadresse :  Bytoften 2
By :  Varde
Postnummer :  6800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Emma Torp-Iversen
E-mail :  etor@varde.dk
Telefon :  +45 79946800
Internetadresse :  https://www.varde.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  5e4c14cb-7fb3-421f-8a0d-c1c6a9894450 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-17+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00704572-2023
EUT-S-nummer :  223/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-20Z

Send til en kollega

0.062