23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 220-692294
Offentliggjort
15.11.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sønderborg Kommune

Vedligehold af offentlige vandløb til Sønderborg Kommune


Sønderborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Dau Müller
E-mail: mame@sonderborg.dk
Telefon: +45 27900148
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/da952870-10db-4569-b69a-831ee9f288fd/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/da952870-10db-4569-b69a-831ee9f288fd/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/da952870-10db-4569-b69a-831ee9f288fd/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/da952870-10db-4569-b69a-831ee9f288fd/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vedligehold af offentlige vandløb til Sønderborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sønderborg Kommune udbyder opgaven med at vedligeholde offentlige vandløb i Sønderborg Kommune.

Udbuddet er opdelt i følgende delkontrakter:

* Delkontrakt 1: Jylland

* Delkontrakt 2: Nordals

På baggrund af udbuddet indgås aftalen med én leverandør pr. delkontrakt. Den samme leverandør kan vinde begge delkontrakter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1: Jylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000 Vedligeholdelse af arealer
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722000 Miljøgenopretning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sønderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter levering af vedligehold af ca. 101 km offentlige vandkøb i Sønderborg Kommune placeret på jyllandssiden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2024
Slut: 30/04/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 12 måneder. Endeligt kontraktophør d. 30.4.2030

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2: Nordals

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000 Vedligeholdelse af arealer
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722000 Miljøgenopretning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sønderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter levering af vedligehold af ca. 68 km offentlige vandkøb i Sønderborg Kommune placeret på Nordals

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2024
Slut: 30/04/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 12 måneder. Endeligt kontraktophør d. 30.4.2030

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for det senest afsluttede regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD'ets afsnit "udvælgelse"

* Positiv egenkapital

* Positivt resultat før skat

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

I det omfang ordregiver ikke selv kan indhente dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet, skal de(n) vindende tilbudsgiver(e) inden for en af ordregiver fastsat tidsfrist, fremsende revisorpåtegnet erklæring på det senest afsluttede regnskabsår.

Ved negativ egenkapital eller negativt resultat før skat skal der vedlægges en udvidet revisorerklæring for virksomheden.

Ved nystartet virksomhed skal der vedlægges en udvidet revisorerklæring for virksomheden siden etablering.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde kontraktmæssige vilkår samt minimumskrav anført i Bilag 2 - Kravspecifikation

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/12/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/12/2023
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Sønderborg

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Under forudsætning af at ordregiver gør brug af begge forlængelser, vil der forestå genudbud i Q3-4 2029

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2023

Send til en kollega

0.047