23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Nordværk I/S

Genudbud behandling og afsætning af tekstil affald


Nordværk I/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Nordværk I/S] ---
</div>
Køberens retlige status Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Genudbud behandling og afsætning af tekstil affald
Beskrivelse Nordværk I/S udbyder modtagelse, forsortering og finsortering af affaldsfraktionen tekstilaffald med efterfølgende afsætning til genbrug, genanvendelse og anden materiale nyttiggørelse, jf. affaldshierarkiet. Tekstilaffaldet kommer fra Aalborg, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild og Læsø kommuners genbrugspladser og husstandsindsamlinger og udgør et estimat på 1.300 ton. I det omfang der fremkommer genbrugelige tekstiler i fraktionen, skal disse afsættes til genbrug eller forberedelse til genbrug, jf. affaldshierarkiet - enten direkte ved Tilbudsgiver eller en relevant tredjepart. Ordregiver lægger vægt på en løsning af højest mulig kvalitet, med mest mulig genanvendelse til produktion af nye tekstilprodukter samt den bedste dokumentation for behandling og afsætning. Rammeaftalen har en anslået værdi på DKK 3.900.000 ekskl. moms, jf. pkt. II.2.6), og en maksimal værdi på DKK 5.800.000 ekskl. moms.
Identifikator for proceduren 7ae749fb-fdaa-4b8d-afb7-033955584c69
Intern identifikator Udbud tekstilaffald 2023
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Genudbud behandling og afsætning af tekstil affald
Beskrivelse Nordværk I/S udbyder modtagelse, forsortering og finsortering af affaldsfraktionen tekstilaffald med efterfølgende afsætning til genbrug, genanvendelse og anden materiale nyttiggørelse, jf. affaldshierarkiet. Tekstilaffaldet kommer fra Aalborg, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild og Læsø kommuners genbrugspladser og husstandsindsamlinger og udgør et estimat på 1.300 ton. I det omfang der fremkommer genbrugelige tekstiler i fraktionen, skal disse afsættes til genbrug eller forberedelse til genbrug, jf. affaldshierarkiet - enten direkte ved Tilbudsgiver eller en relevant tredjepart. Ordregiver lægger vægt på en løsning af højest mulig kvalitet, med mest mulig genanvendelse til produktion af nye tekstilprodukter samt den bedste dokumentation for behandling og afsætning. Rammeaftalen har en anslået værdi på DKK 3.900.000 ekskl. moms, jf. pkt. II.2.6), og en maksimal værdi på DKK 5.800.000 ekskl. moms.
Intern identifikator Udbud tekstilaffald 2023
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Dokumentation og sporbarhed
Vægtning (procentdel, præcis) 25
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Modtagelse og håndtering af fraktion
Vægtning (procentdel, præcis) 35
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
6.  Resultater
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Nordværk I/S
Registreringsnummer ORG-46076753
Postadresse Troensevej 2    
By Aalborg Øst
Postnummer 9220
Landespecifik underafdeling Nordjylland   ( DK050 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Morten Denaa
E-mail mde@nordvaerk.dk
Telefon 22397616
Internetadresse https://www.nordvaerk.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer ORG-37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Klagenævnet for udbud
Telefon +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer ORG-10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) https://kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   a5ab1a96-1b8e-4d8d-baa2-1068402c6281   01
Formulartype Resultater
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-06Z   10:54:48Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00676182-2023
EUT-S-nummer 214/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-07Z

Send til en kollega

0.126