23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 203-637036
Offentliggjort
20.10.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Etablering af målerkommunikationssystem for fjernaflæsning af målerdata


TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
CVR-nummer: 32667708
Postadresse: Gemmas Allé 39
By: Tårnby
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Andersen
E-mail: ban@taarnbyforsyning.dk
Telefon: +45 32462030
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://taarnbyforsyning.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://my.ibinder.com/etendering/5ed55341-5899-4eb5-31a0-08da9ac5c646/tenders/7OH13TEBZ/public
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
CVR-nummer: 19474984
Postadresse: Strandvejen 128
By: Hellerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Patrick Schøne
E-mail: ps@ollgaard.dk
Telefon: +45 30782515
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ollgaard.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://my.ibinder.com/etendering/5ed55341-5899-4eb5-31a0-08da9ac5c646/tenders/7OH13TEBZ/public
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Etablering af målerkommunikationssystem for fjernaflæsning af målerdata

II.1.2) Hoved-CPV-kode
65500000 Aflæsning af målere
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter etableringen af et målerkommunikationssystem til fjernaflæsning af målerdata for TÅRNBYFORSYNING.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

TÅRNBYFORSYNING indhenter i dag målerdata fra deres målere via Drive-by metoden, men ønsker at etablere et kommunikationssystem til direkte hjemtagning af målerdata. Målerne benytter kommunikationsstandarden Wireless M-bus, hvilket også vil være kommunikationsstandarden for den fremtidige direkte hjemtagning af målerdata.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option for målerkommunikation i Dragør er beskrevet i tilbudslisten samt tilbuds- og afregningsgrundlaget

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens §138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens §137, stk. 1, nr. (1) og (2) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens §138.

Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder/udenlandske medlemmer) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bygherre vil acceptere serviceattester/tilsvarende dokumentation, som er udstedt efter den 1. oktober 2023.

I medfør af udbudslovens §134a skal bygherre udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/11/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus - Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/kontakt/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv., se LBK nr 593 af 02/06/2016. Loven kan tilgås på www.retsinformation.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/10/2023

Send til en kollega

0.049