23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 180-563185
Offentliggjort
19.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Nyborg Forsyning & Service A/S

TV-inspektion og spuling samt relaterede opgaver


Nyborg Forsyning & Service A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Forsyning & Service A/S
CVR-nummer: 29826878
Postadresse: Gasværksvej 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vand og affald Svendborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 30054696
Postadresse: Ryttermarken 21
By: Svendborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S
CVR-nummer: 32077315
Postadresse: Kohaven 12
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Provas Haderslev Spildevand A/S,
CVR-nummer: 32882277
Postadresse: Fjordagervej 32
By: Haderslev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: BlueKolding A/S
CVR-nummer: 32767982
Postadresse: Kolding Åpark 3
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Spildevand A/S
CVR-nummer: 32659365
Postadresse: Røde Banke 16
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Spildevand A/S
CVR-nummer: 32259901
Postadresse: Strandvejen 100
By: Middelfart
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=153244
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

TV-inspektion og spuling samt relaterede opgaver

Sagsnr.: 153244
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling afhovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver somomfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.Der indgåes en aktiv og en hviledne rammeaftale. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 49 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 Nyborg Forsyning - Spildevand

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling afhovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver somomfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for ad-hoc og akutopgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation og materiel / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case beskrivelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder. 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale værdi er 4.800.000. 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 VandCenter Syd - Spildevand

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling afhovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver somomfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for akutopgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation og materiel / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case beskrivelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder. 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale værdi er 21.500.000 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 Svendborg Spildevand

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling afhovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver somomfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for  akutopgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation og materiel / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case beskrivelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder. 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale værdi er 1.550.000 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 Kerteminde Forsyning - Spildevand

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling afhovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver somomfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for ad-hoc og akutopgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation og materiel / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case beskrivelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder. 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale værdi er 5.000.000. 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5 Middelfart Spildevand

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling afhovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver somomfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.Aftalen er forpligtende for ordregiver for alle typer opgaver. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation og materiel / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case beskrivelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder. 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale værdi er 4.700.000. 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 6 Provas - Haderslev Spildevand

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling afhovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver somomfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation og materiel / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case beskrivelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder. 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale værdi er 5.200.000. 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 7 BlueKolding

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling afhovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver somomfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for ad-hoc og akutopgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation og materiel / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case beskrivelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder. 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale værdi er 6.200.000. 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 8 Fredericia Spildevand

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører udførsel af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling afhovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver somomfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.Aftalen er ikke forpligtende for ordregiver for ad-hoc og akutopgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation og materiel / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case beskrivelse / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder. 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale værdi er 6.000.000. 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Tilbudsgiver skal senest ved tidspunktet for underskrift af kontrakten fremlægge kopi af police på erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. kr. pr. delaftale,&nbsp;<span style="font-size: inherit;">dog maksimalt 20 mio kr. • Tilbudsgiver har en positiv egenkapital på minimum 2 mio kr. pr. år de seneste 3 regnskabsår.• Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 5 det seneste regnskabsår.• I forbindelse med entreprenørens aflæggelse af tilbud skal entreprenøren erklære, at han er indforstået med at forsyningen har mulighed for at stille krav om garanti, såfremt forsyningen måtte ønske det på en konkret opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver skal senest ved tidspunktet for underskrift af kontrakten fremlægge kopi af police på erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. kr. pr. delaftale,dog maksimalt 20 mio kr.• Tilbudsgiver har en positiv egenkapital på minimum 2 mio kr. pr. år de seneste 3 regnskabsår.• Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 5 det seneste regnskabsår.• I forbindelse med entreprenørens aflæggelse af tilbud skal entreprenøren erklære, at han er indforstået med at forsyningen har mulighed for at stille krav om garanti, såfremt forsyningen måtte ønske det på en konkret opgave.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Tilbudsgiver skal vedlægge 3 referencer på lignende opgaver i forhold til TV-inspektion og spuling for en af de ordregivende forsyningsvirksomheder eller andre forsyningsvirksomheder, som enten er igangværende eller er afsluttet indenfor de sidste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver skal vedlægge 3 referencer på lignende opgaver i forhold til TV-inspektion og spuling for en af de ordregivende forsyningsvirksomheder eller andre forsyningsvirksomheder, som enten er igangværende eller er afsluttet indenfor de sidste 3 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/10/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ESPD, hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 134a-136 samt de i ESPD’et afkrydsede frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 137. I forbindelse med udbuddet gælder EU-forordning 576/2022 art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland mv. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevant for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2023

Send til en kollega

0.047