23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 179-561781
Offentliggjort
18.09.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

ARGO I/S

Rammeaftaler om løbende teknisk rådgivning og bistand til ARGO’s genbrugspladser og deponier


ARGO I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Kjær
E-mail: fkj@argo.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.argo.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/83c50b0f-a5c1-404f-bfb4-79c6e5f53933/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/83c50b0f-a5c1-404f-bfb4-79c6e5f53933/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/83c50b0f-a5c1-404f-bfb4-79c6e5f53933/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftaler om løbende teknisk rådgivning og bistand til ARGO’s genbrugspladser og deponier

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører etablering af Rammeaftaler på anskaffelse af forskelligartede rådgivningsopgaver til Ordregiver.

Ordregiver har behov for løbende bistand til gennemførelse af projekter og til drift og videreudvikling af Ordregivers lokationer, herunder genbrugspladser og deponier på Sjælland.

Ordregiver har vurderet det hensigtsmæssigt at indgå Rammeaftaler opdelt i delkontrakter til varetagelse af mindre og større rådgivningsopgaver relateret til Ordregivers genbrugspladser og deponier. Ordregiver har valgt at udbyde rådgivningsopgaverne i to specifikke delkontrakter for at sikre bedst mulig rådgivning inden for rådgiverens speciale. Derudover udbydes en tredje, overordnet delkontrakt til øvrige rådgivningsopgaver, som ikke nødvendigvis er omfattet af de to specifikke delkontrakter, men hvor de specifikke rådgivningsopgaver for delkontrakt 1 og 2 også er omfattet af delkontrakten.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 29 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rådgivningopgaver relateret til gas

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71351200 Geologisk og geofysisk rådgivning
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaverne relateret til gas vil hovedsageligt skulle udføres på deponiet i Hedeland, men skal også kunne udføres på de øvrige lokationer ved behov.

Rådgivningsopgaverne består af følgende (ikke udtømmende oplistning):

• Gennemførelse af gasberegninger

• Rådgivning relateret til projektering og etablering af permanent gasafværgesystem, herunder kontrol og monitorering

• Rådgivning relateret til gas injektionssystem

• Beregninger i forhold til borearbejde

• Udarbejdelse af rapporter, herunder årsrapporter for deponier

• Udførelse af forskelligartede miljøprøver og analyser

• Drone opmåling af sætningsskader

• Årlige tilsyn

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
Omkostningskriterium - Navn: Nøglemedarbejdernes CV'er / Vægtning: 37
Omkostningskriterium - Navn: Teknisk viden og kompetencer / Vægtning: 13
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimumskrav:

• Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 rådgivningsopgaver (afsluttede eller igangværende opgaver) relateret til gas afværge og etablering af permanent afværgesystemer på deponier

***

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af ansøgers referencer. Ved udvælgelsen vil Ordregiver tillægge følgende positiv betydning:

At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver inden for den pågældende delkontrakt, herunder

o At referencerne afspejler erfaring med rådgivningsopgaver til deponier

o At referencerne afspejler erfaring med gasberegninger og gasmonitorering

o At referencerne afspejler erfaring med udarbejdelse af årsrapporter

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi er DKK 14.000.000 ekskl. moms, og den maksimale samlede værdi er DKK 16.000.000 ekskl. moms.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rådgivningsopgaver relateret til vand og perkolat.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71351200 Geologisk og geofysisk rådgivning
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaverne relateret til vand og perkolat vil hovedsageligt skulle udføres på deponierne i Audebo og Hedeland, men skal også kunne udføres på de øvrige lokationer ved behov.

Rådgivningsopgaverne består af følgende (ikke udtømmende oplistning):

• Etablering af celler på igangværende deponier med opadgående grundvandstryk

• Vandundersøgelser, herunder udførelse af vandprøver og vandbalanceberegninger

• Analyser af overfladevand og grundvandsanalyser

• Rådgivning om fjernelse af phenoxysyrer

• Udarbejdelse af rapporter til MST og ARGO

• Udarbejdelse af rapporter, herunder årsrapporter for deponier

• Udførelse af forskelligartede miljøprøver og analyser

• Kontrol og monitorering

• Årlige tilsyn

• Perkolatprøver, herunder undersøgelse af perkolat

• Tilsyn af pumpestation og fejlsøgning, herunder service af pumper

• Vedligehold af SRO

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
Omkostningskriterium - Navn: Nøglemedarbejdernes CV'er / Vægtning: 37
Omkostningskriterium - Navn: Teknisk viden og kompetencer / Vægtning: 13
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimumskrav:

• Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 rådgivningsopgaver (afsluttede eller igangværende opgaver) relateret til rådgivning om fjernelse af phenoxysyrer og grundvandsforurening på deponier

***

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af ansøgers referencer. Ved udvælgelsen vil Ordregiver tillægge følgende positiv betydning:

At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver inden for den pågældende delkontrakt, herunder

o At referencerne afspejler erfaring med rådgivningsopgaver til deponier

o At referencerne afspejler erfaring med perkolatrensning

o At referencerne afspejler erfaring med udarbejdelse af årsrapporter

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi er DKK 11.000.000 ekskl. moms, og den maksimale samlede værdi er DKK 13.000.000 ekskl. moms.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rådgivningsopgaver relateret til design og diverse rådgivningsopgaver samt opgaverne indeholdt i delkontrakt 1 og 2

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71351200 Geologisk og geofysisk rådgivning
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaverne vil skulle udføres på alle Ordregivers lokationer, herunder eventuelle fremtidige lokationer.

Rådgivningsopgaverne består af følgende (ikke udtømmende oplistning):

• Rådgivning i forbindelse med etablering og design af ny genbrugsplads

• Rådgivning i forhold til ændring af genbrugspladser

• Håndtering af projekter og kommunikation med styrelser mv.

• Udførelse af forskelligartede miljøprøver og analyser

• Bygningsvedligeholdelse

• Udarbejdelse af rapporter, herunder årsrapporter for deponier

• Kontrol og monitorering

• Beregning og rapporter vedrørende elforbrug

• Årlige tilsyn

• Opgaver angivet for delkontrakt 1 og 2

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
Omkostningskriterium - Navn: Nøglemedarbejdernes CV'er / Vægtning: 37
Omkostningskriterium - Navn: Teknisk viden og kompetencer / Vægtning: 13
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimumskrav:

Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført mindst

• 3 rådgivningsopgaver relateret til genbrugspladser og / eller deponier, og

• 2 opgaver relateret til håndtering af projekter og kommunikation med styrelser i en kontinuerlig rådgivende rolle på vegne af en lignende kunde som ARGO

Minimumskrav til referencer kan opfyldes ved alene 3 referencer, såfremt referencerne opfylder ovennævnte to minimumskrav.

***

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af ansøgers referencer. Ved udvælgelsen vil Ordregiver tillægge følgende positiv betydning:

At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver inden for den pågældende delkontrakt, herunder

o At referencerne afspejler erfaring med rådgivningsopgaver til genbrugspladser og deponier

o At referencerne afspejler erfaring med byggeledelse

o At referencerne afspejler erfaring med beregning vedrørende elforbrug, gasberegninger, vandundersøgelser og ændring af celler på deponier

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi er DKK 4.000.000 ekskl. moms, og den maksimale samlede værdi er DKK 10.000.000 ekskl. moms.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD del IV.B skal ansøger angive følgende oplysninger om økonomisk og finansiel formåen:

- Soliditetsgrad

Inden ordregivers underretning om tildeling af rammeaftalen vil den ansøger/de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Som dokumentation for sin økonomiske og finansielle formåen kan en ansøger fremlægge årsregnskaber eller uddrag heraf. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis de pågældende oplysninger ikke fremgår heraf, så kan ansøgeren fremlægge relevante erklæringer fra revisor eller tilsvarende samt ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal ansøgningen, ud over ESPD for hver af de økonomiske aktører, indeholde en erklæring fra hver enhed, som ansøgeren baserer sin formåen på, som angiver følgende:

• At den pågældende enhed hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse, hvis enheden har oplyst om økonomisk og finansiel formåen i ESPD.

• At den pågældende enhed er juridisk forpligtet til at stille den økonomiske og finansielle formåen til rådighed for ansøger til rammeaftalens opfyldelse, som enheden har oplyst om i ESPD.

Hver erklæring skal underskrives af den pågældende enhed, som ansøger baserer sin formåen på.

Hvis ansøger er en sammenslutning, konsortium eller tilsvarende, jf. ESPD del II.A, skal ansøgningen, udover ESPD for hver af deltagerne, indeholde en fælles erklæring, som angiver følgende:

• Navnet på den deltager, som på vegne af alle deltagerne kan indgå bindende aftaler med ordregiver.

• At alle deltagere hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse.

Den fælles erklæring skal underskrives af alle deltagerne i sammenslutningen, konsortiet eller tilsvarende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have haft en soliditetsgrad på minimum 20 % de seneste to regnskabsår.

Egnethedskravet til økonomisk og finansiel formåen er gældende for alle tre delkontrakter.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (f.eks. et konsortium, sammenslutning eller lign.), eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, skal de deltagende økonomiske aktørers samlet opfylde egnethedskriterierne til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD del IV.C skal tilbudsgiver angive følgende oplysninger om teknisk og faglig formåen:

- Udførelse af kontrakter af tilsvarende type som omfattet af nærværende udbud

Ansøger skal angive maksimum 5 referencer pr. delkontrakt, hvortil der søges prækvalifikation.

Referencerne skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb. Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end 3 år før ansøgningsfristen. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke opgaver det drejer sig om.

Hvis ansøger har angivet mere end 5 referencer, vil Ordregiver alene vurdere de 5 nyeste referencer (først baseret på slutdato og derefter på startdato, hvis relevant).

Begrænsningen om 5 referencer gælder for hele sammenslutningen, hvis ansøger deltager som konsortium eller lign. og for samtlige økonomiske aktører, som ansøger har baseret sig på.

Inden ordregivers underretning om tildeling af rammeaftalen vil den ansøger / de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Ansøgeren behøver ikke sende dokumentation for de anførte referencer, jf. udbudslovens § 155, nr. 1 og 2, som dokumentation for sin tekniske og faglige formåen, men ordregiver kan anmode modtagerne af de konkrete referenceydelser om at bekræfte oplysningerne.

Det er ansøgerens ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvad referencen indeholder.

For hver reference bedes ansøger oplyse:

• Beskrivelse af rådgivningsopgaven / opgaverne med fokus på de elementer, som gør, at referencen opfylder minimumskravene for den pågældende delaftale og i øvrigt gør denne sammenlignelig med den delkontrakt, der søges om prækvalifikation til.

• Beløb: Opgavens / opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb, som kunden har betalt til ansøgeren for at få udført opgaven / opgaverne. Hvor der er tale om et løbende samarbejde, oplyses værdien af opgaverne i aftalens løbetid.

• Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave. For referencer, der endnu ikke er afsluttet (hvor samarbejdet fortsat pågår), efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

• Modtagere: Kundenavn, inklusive kontaktperson og telefonnummer på denne.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal ansøgningen, ud over ESPD for hver af de økonomiske aktører, indeholde en erklæring fra hver enhed, som ansøgeren baserer sin formåen på, som angiver følgende:

• At den pågældende enhed hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse, hvis enheden har oplyst om økonomisk og finansiel formåen i ESPD.

• At den pågældende enhed er juridisk forpligtet til at stille den tekniske og faglige formåen til rådighed for ansøger til rammeaftalens opfyldelse, som enheden har oplyst om i ESPD.

Hver erklæring skal underskrives af den pågældende enhed, som ansøger baserer sin formåen på.

Hvis ansøger er en sammenslutning, konsortium eller tilsvarende, jf. ESPD del II.A, skal tilbuddet, udover ESPD for hver deltager, indeholde en fælles erklæring, som angiver følgende:

• Navnet på den deltager, som på vegne af alle deltagerne kan indgå bindende aftaler med ordregiver.

• At alle deltagere hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse.

Den fælles erklæring skal underskrives af alle deltagerne i sammenslutningen, konsortiet eller tilsvarende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delkontrakt 1:

Minimumskrav:

• Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 rådgivningsopgaver (afsluttede eller igangværende opgaver) relateret til gas afværge og etablering af permanent afværgesystemer på deponier

***

Delkontrakt 2:

Minimumskrav:

• Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 rådgivningsopgaver (afsluttede eller igangværende opgaver) relateret til rådgivning om fjernelse af phenoxysyrer og grundvandsforurening på deponier

***

Delkontrakt 3:

Minimumskrav:

Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført mindst

• 3 rådgivningsopgaver relateret til genbrugspladser og / eller deponier, og

• 2 opgaver relateret til håndtering af projekter og kommunikation med styrelser i en kontinuerlig rådgivende rolle på vegne af en lignende kunde som ARGO

Minimumskrav til referencer kan opfyldes ved alene 3 referencer, såfremt referencerne opfylder ovennævnte to minimumskrav.

***

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (f.eks. et konsortium, sammenslutning eller lign.), eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, skal de deltagende økonomiske aktørers samlet opfylde egnethedskriterierne til teknisk og faglig kapacitet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder krav til CSR - Sociale og miljømæssige forpligtigelser samt Arbejdsklausul.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Delkontrakt 1 og 2 vil blive tildelt én enkelt rådgiver, således at tilbudsgiveren på henholdsvis Delkontrakt 1 og Delkontrakt 2, som modtager højeste score, vil blive tildelt den pågældende delkontrakt. De specifikke rådgivningsopgaver relateret til delkontrakt 1 og 2 vil som udgangspunkt blive gennemført ved anvendelse af de pågældende delkontrakter. Rådgivningsopgaver omfattet af delkontrakt 1 og 2 kan blive gennemført ved anvendelse af delkontrakt 3, hvis løsning af de pågældende rådgivningsopgaver på delkontrakt 1 og 2 ikke er mulig, herunder (i) hvis Rådgiveren på den pågældende delkontrakt er optaget af andre opgaver for Ordregiver (fx afviser at kunne levere inden for den af Ordregiver angivne tidsfrist), eller (ii) hvis Ordregiver og Rådgiveren ikke kan opnå enighed om den konkrete Leveringsaftale.

***

Delkontrakt 3 vil blive indgået som parallelle rammeaftaler med tre rådgivere. De tre tilbudsgivere, hvis tilbud modtager højeste score på Delkontrakt 3, vil blive tildelt denne, hvorefter tildeling af opgaver under DKK 250.000 vil ske efter en kaskademodel, således at tilbudsgiveren med bedste score er Rådgiver nummer 1, tilbudsgiveren med næstbedste score er Rådgiver nummer 2, og tilbudsgiveren med tredjebedste score er Rådgiver nummer 3. Hvis Rådgiver 1 ikke kan løse opgaven, vil tildeling af en opgave gå til Rådgiver 2, og hvis denne ikke kan løse opgaven, vil tildeling af en opgave gå til Rådgiver 3. Tildeling af opgaver, der overstiger DKK 250.000, vil ske på baggrund af miniudbud.

***

Tilbudsgivere der ønsker at deltage i udbuddet skal indsende et ESPD som foreløbigt bevis på ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene samt at tilbudsgiver opfylder kravene til økonomisk og finansiel formåen og teknisk og faglig formåen. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning, konsortium eller tilsvarende eller baserer sig på andre enheders formåen skal hver økonomisk aktør udfylde et ESPD.

I nærværende udbud finder følgende udelukkelsesgrunde i udbudsloven §§ 134 a, 135-136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 anvendelse. Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra udbuddet, hvis tilbudsgiveren (inklusive andre deltagere eller enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på) er omfattet af en udelukkelsesgrund, og tilbudsgiveren ikke kan forelægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed, jf. udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver kan ikke udelukke en tilbudsgiver fra udbuddet på grund af ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, når tilbudsgiveren har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt, jf. udbudslovens § 135, stk. 4.

I forbindelse med angivelse af tilbud vil tilbudsgiverne, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD. Enheder som deltager som konsortium eller anden sammenslutning i udbuddet med den økonomiske aktør eller enheder, hvorpå den økonomiske aktør baserer sin formåen vil blive bedt om at indsende dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene og kravene til egnethed for hver af de økonomiske enheder.

Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene kan virksomheder, der er etableret i Danmark, anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregisteret, SKAT, ATP, skifteretten og politiet. Serviceattesten må ikke være mere end 6 måneder gammel. For virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens § 153 og Europa Kommissionens informationssystem eCertis: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. Dokumentationen vedrørende udelukkelsesgrunde må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før udløbet af tilbudsfristen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbuddet:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over tildeling af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning ag konkurrencen skal indgives inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om tildeling.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2023

Send til en kollega

0.047