23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 179-561459
Offentliggjort
18.09.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Profylaksebekendtgørelse - Afvejning kedel A6


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Claire Schmidt
E-mail: CSCH@vestfor.dk
Telefon: +45 21490104
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse - Afvejning kedel A6

Sagsnr.: 23-02757
II.1.2) Hoved-CPV-kode
65410000 Drift af kraftværker
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører afvejning af kedel A6.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65410000 Drift af kraftværker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører afvejning af kedel A6.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Aktionstid / Vægtning: 25%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25%
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk know how / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 10%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Steinmüller HZI er efter Ordregivers overbevisning den eneste teknologileverandør, der har de nødvendige tekniske færdigheder og erfaringer til at korrekt afveje kedel A6. Dette skyldes følgende grunde:

Specifik geometri og patenteret design: Steinmüller HZI har udviklet kedlen med en patenteret geometri.

CFD-softwaremodel: De har udviklet sofistikeret CFD-software med egne baggrundsdata.

Erfaring og temperaturgradienter: Deres beslutninger om temperaturgradienter er baseret på omfattende erfaring.

Dokumentationsniveau: Steinmüller besidder den detaljerede dokumentation, der kræves for at sikre kedlens tæthed, funktionalitet og sikkerhed, i modsætning til Ordregiver, der kun har den overordnede dokumentation.

Garanti og kommende anlægsrevision: Steinmüller kan garantere kedlens tæthed, funktionalitet og sikkerhed under en kommende anlægsrevision.

En alternativ leverandør ville kræve validering af kedlens geometri, CFD-analyser og temperaturgradienttests samt ekstra ressourcer og omkostninger. Risikoen for manglende garanti for kedlens tæthed, funktionalitet og sikkerhed øger kompleksiteten af at vælge en alternativ leverandør.

Ordregiver har vurderet, at direkte tildeling til Steinmüller HZI er den mest pålidelige løsning, da de har ekspertise og erfaring med kedlens specifikke design, mens valg af en alternativ leverandør ville medføre betydelige tekniske udfordringer i driften og vedligeholdelsen af kedlen. Dette er i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra e.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Afvejning af kedel A6

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: HZI Steinmüller
Postadresse: Fabrikstraße 1
By: Gummersbach
NUTS-kode: DE Deutschland
Postnummer: 51643
Land: Tyskland
E-mail: STM@hz-inova.com
Internetadresse: https://www.hzi-steinmueller.com/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2023

Send til en kollega

0.062