23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 178-557000
Offentliggjort
15.09.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S

RFP: rfp_1686 - Tilbud - Kranservice 2023-2027


Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Postadresse: Kraftværksvej 53
By: Skærbæk
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Ingemann Larsen
E-mail: xinrs@orsted.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://orsted.com/
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

RFP: rfp_1686 - Tilbud - Kranservice 2023-2027

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50531400 Reparation og vedligeholdelse af kraner
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten er en rammeaftale om levering af Kranservice til ordregiveren, som dækker kranerne på alle Ørsteds kraftværker i Danmark. Servicen har til formål at sikre at kranerne overholder alle lovpligtige eftersyn, vedligeholdes korrekt og generelt holdes i forsvarlig stand i forhold til dansk lovgivning, arbejdstilsynets vejledninger og leverandørens anvisninger.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ydelser omfattet af aftalen 1)Lovpligtig service, 2)Afhjælpning af havari I forhold til KPI/SLA (I forhold til kritikalitet), 3)Klargøring af kran der tages ud af karantæne, 4)Belastningsprøvning, 5)Almindeligt vedligehold og fejl afhjælpning, 6)Levere reservedele (slid + strategiske) – 12 mdr. garanti. 7)Oplagring og indkøb af kritiske reservedele efter aftale, så KPI/SLA kan overholdes ved havari, 8)Monitorere lovgivning og holde Ørsted opdateret, 9)Tilstandsvurdering og Rest levetidsvurdering, 10)Dansk/Engelsk sprogkrav af hensyn til on site sikkerhed, 11) Krav til responstid, 12)Vagttelefon, 13)Dokumentation af arbejdsprocesser samt variable ydelser 1)Ekstra service ved behov, 2)Engineering, 3)Forbedringer og opgradering efter aftale, 4)Strategisk rådgivning om kran vedligehold og udskiftning

Aftalen omfatter ikke løst kran materiel under krog og store havnekraner.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tildeling sker i henhold til parallelle rammeaftaler ved direkte tildeling til den foretrukne leverandør, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i udbudsproceduren.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 006-012916
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kone Cranes A/S
CVR-nummer: 49106912
Postadresse: Baldersbuen 37
By: 2640 Hedehusene
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Carl Stahl A/S
CVR-nummer: 15228431
Postadresse: Vognmagervej 21
By: 7000 Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Danløft A/S
Postadresse: Rugkobbel 262
By: 6200 Aabenrå
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 02/06/2016 skal klager over tildeling af en rammeaftale indgives til Klagenævnet for Udbud inden 6 (seks) måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet den berørte ansøger og tilbudsgivere om tildelingen, jf. § 7, stk. 2, i ovennævnte lov.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2023

Send til en kollega

0.047