23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-538943
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Ikast-Brande kommune


Ikast-Brande Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Seerup Pedersen
E-mail: lspe@niras.dk
Telefon: +45 23965056
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6053a602-50d3-4c4e-88eb-6e88838d7405/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6053a602-50d3-4c4e-88eb-6e88838d7405/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6053a602-50d3-4c4e-88eb-6e88838d7405/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vandløbsvedligeholdelse i Ikast-Brande kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ikast-Brande Kommune udbyder opgaven med at vedligholde offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

• Entreprise 1: Grødeskæring med hånd/manuel i ca.245 km vandløb,

• Entreprise 2: Grødeskæring med mejekurv i ca. 104 km vandløb,

• Entreprise 3: Grødeskæring med grødeskærebåd og amfibiebåd, samt bortskaffelse af grøde i ca. 39 km vandløb,

• Entreprise 4: Oprensning af 35 stk. sandfang og bortkørsel, samt udspredning af sandet i Ikast Brande Kommune

• Entreprise 5: GPS-oprensning af ca. 50 timer i vandløb

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 360 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000 Miljøbeskyttelse
90700000 Tjenester på miljøområdet
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722000 Miljøgenopretning
77314000 Vedligeholdelse af arealer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast-Brande Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter grødeskæring med hånd/manuel i ca.245 km vandløb,

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Åmandskurser/vandløbsteknikerkurser / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal udfylde det elektroniske ESPD på Ethics. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3.

Såfremt tilbudsgive baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en

støtteerklæring.

Paradigme for støtteerklæring findes i udbudsmaterialet. Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et

bilag.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000 Vedligeholdelse af arealer
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722000 Miljøgenopretning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Vandløb i Ikast-Brande Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omhandler grødeskæring med mejekurv i ca. 104 km vandløb,

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Åmandskurser/vandløbsteknikerkurser / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 475 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal udfylde det elektroniske ESPD på Ethics. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en

støtteerklæring.

Paradigme for støtteerklæring findes i udbudsmaterialet. Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et

bilag.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000 Vedligeholdelse af arealer
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722000 Miljøgenopretning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Vandløb i Ikast-Brande Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omhandler grødeskæring med grødeskærebåd og amfibiebåd, samt bortskaffelse af grøde i ca. 39 km vandløb,

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Åmandskurser/vandløbsteknikerkurser / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 450 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal udfylde det elektroniske ESPD på Ethics. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en

støtteerklæring.

Paradigme for støtteerklæring findes i udbudsmaterialet. Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et

bilag.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000 Vedligeholdelse af arealer
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722000 Miljøgenopretning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Vandløb i Ikast-Brande Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omhandler oprensning af 35 stk. sandfang og bortkørsel, samt udspredning af sandet i Ikast Brande Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Åmandskurser/vandløbsteknikerkurser / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 165 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal udfylde det elektroniske ESPD på Ethics. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en

støtteerklæring.

Paradigme for støtteerklæring findes i udbudsmaterialet. Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et

bilag.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000 Vedligeholdelse af arealer
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722000 Miljøgenopretning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Vandløb i Ikast-Brande Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omhandler GPS-oprensning af ca. 50 timer i vandløb

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Åmandskurser/vandløbsteknikerkurser / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal udfylde det elektroniske ESPD på Ethics. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en

støtteerklæring.

Paradigme for støtteerklæring findes i udbudsmaterialet. Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et

bilag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt tilbudsgier er omfattet af en eller

flere af de i udbudslovens §134a, §135 stk. 1-3 og §136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens

§ 137 stk. 1, nr. 2 frivillige udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver skal aflevere ESPD'et som en del af tilbuddet. ESPD'et indeholder tilbudsgivers erklæring i

henhold til de af Ikast-Brande Kommune opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet,

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde et ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis

ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring

(Konsortieerklæring), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til

ordregiver.

Det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning kan føre afklarende

drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller teknisk og faglig

formåen i henhold til punkt III.1.2) og punkt III.1.3) (f.eks. en underentreprenør), skal hver enkelt af disse også

vedlægge et individuelt ESPD.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske eller finansielle formåen og/eller tekniske og

faglige formåen skal ansøgeren derudover godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under

et eventuelt kontraktforløb, jf. udbudslovens § 144 stk. 2. Derfor skal tilbudsgiver sammen med ESPD'et aflevere

en støtteerklæring (se punkt II.2.14). Det vil ikke være muligt at udskifte de pågældende enheder uden den

ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3) vedrørende indhentelse af

dokumentation.

Den tilbudsgiver, som Ikast-Brande Kommune efter evaluering af de indkomne tilbud har til hensigt at tildele

kontrakten til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i

ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den

vidende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

- Serviceattest eller tilsvarende dokumentation. Ansøger opfordres til at indhente disse i god tid.

Som dokumentation for opfyldelse af udelukkelsesgrunden i §134a skal den vindende tilbudsgiver inden

kontraktuindgåelse fremsende udfyldt Tro-og Loveerklæring om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og

tiltrædelse af handelsaftaler.

Som dokumentation for at tilbudsgiveren ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, som

indsat ved forordning (EU) nr. 2022/576, artikel 1, nr. 23 (om ændring af forordning nr. 833/2014 om restriktive

foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine) Skal den

vidende tilbudsgiver fremsende udfyldt tro-og love-erklæring inden konstraktindgåelse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes angive egenkapitalen for det seneste afsluttede regnskabsår:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Delaftale 1: Tilbudsgiver bedes angive referencer inden for de seneste tre år, der viser erfaring med hånd/manuel vandløbsvedligeholdelse

Delaftale 2: Tilbudsgiver bedes angive referencer, der viser erfaring med mejekurvs vandløbsvedligeholdelse inden for de seneste tre år.

Delaftale 3: Tilbudsgiver bedes angive referencer der viser erfaring med båd vandløbsvedligeholdelse indenfor de seneste tre år.

Delaftale 4: Tilbudsgiver bedes angive referencer, der viser erfaring med oprensning af sandfang inden for de seneste tre år.

Delaftale 5: Tilbudsgiver bedes angive referencer, der viser erfaring med for GPS-oprensning inden for de seneste tre år.

Referencerne må kun beskrive arbejder, hvor ydelsen er udført inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristens udløb. Igangværende opgaver kan benyttes som reference, hvis tilbudsgiver udelukkende medtager beskrivelse af de leveringer, som er foretaget; herunder også kun medregner kilometer/stk. af allerede udførte ydelser.

For hver reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum, kontrakt-tidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt tilbudsgiverrolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

Det skal ligeledes fremgå af referencen hvor mange km/stk vandløbsvedligeholdelse denne omhandler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1: Tilbudsgiver skal have erfaring med minimum 600 km. hånd/manuel vandløbsvedligeholdelse

Delaftale 2: Tilbudsgiver skal have erfaring med minimum 300 km mejekurvs vandløbsvedligeholdelse

Delaftale 3: Tilbudsgiver skal have erfaring med mindst 100 km båd vedligeholdelse af vandløb.

Delaftale 4: Tilbudsgiver skal have erfaring med oprensning af minimum 90 stk. sandfang.

Delaftale 5: Tilbudsgiver skal have erfaring med mindst 5 km GPS-oprensning af vandløb.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Kontrakten indeholder bilag om solidarisk hæftelse for økonomiske støttevirksomheder.

Se nærmere vilkår i udkast til kontrakt i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/10/2023
Tidspunkt: 13:00
Sted:

Ikast-Brande

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Repræsentanter fra Ikast-Brande Kommune samt repræsentanter NIRAS

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres på Ethics.

Ansøgeren skal udfylde ESPD'et på Ethics.

Den vidende tilbudsgiver skal forinden underskrivelse af kontrakt underskrive Tro- og loveerklæring om Rådets forordning (EU) 2022/675 af 8. april 2022 (Sanktion mod Rusland)

samt Tro- og loveerklæring om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og tiltrædelse af handelsaftaler, jf. udbuds-lovens § 134 a (skabeloner er vedlagt udbudsmaterialet)

Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt III.1.1), III.1.2 og III.1.3) skal den tilbudsgiver, som Ikast.-Brande Kommune

efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til fremlægge følgende øvrig dokumentation:

- Dokumentation for konsortiedannelse - såfremt det er relevant

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 135, stk. 2,

ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller

administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske

udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke

er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af

Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller

dækker disse ikke alle de i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring

under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro

og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Som dokumentation for overholdelse af de økonomiske og finansielle mindstekrav skal tilbudsgiver fremlægge

revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning

og egenkapital.

En tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som udbyder

vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som

udbyder forlanger.

Ikast-Brande Kommune udelukker en tilbudsgiver, såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende

frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.

lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning

til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr.

1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EUTidende om, at ordregiveren

har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere

om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk

indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens §

171,stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §

185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.047