23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-537083
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Energinet Gastransmission A/S

Reservedele til kompressorer fra Fornovo Gas


Energinet Gastransmission A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Gastransmission A/S
CVR-nummer: 39315084
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Indkob - A
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Reservedele til kompressorer fra Fornovo Gas

Sagsnr.: 23/09076
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42124340 Dele til gaskompressorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energinet har i forbindelse med opførelsen af 3 tilbageførelsesanlæg købt kompressorer fra Fornovo Gas – af hensyn til den fortsatte drift af disse kompressorer er der opstået behov for at købe de rette reservedele, som kun produceres af Fornovo Gas.

Der ønskes derfor at indgå aftale om køb af reservedele for omkring 800.000 DKK med Fornovo Gas til levering i Q4 2023.

Der er udelukkende tale om en enkeltstående varekøbskontrakt, idet det fremtidigt behov vil søges løst på anden vis.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42123100 Gaskompressorer
50531300 Reparation og vedligeholdelse af kompressorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Mosevej 3, 6040 Egtved

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om en leverance under tærskelværdien for vare- og tjenesteydelser, men ved sammenlægning med værdien af de indkøbte kompressorer overskrides tærskelværdien, hvorfor Forsyningsvirksomhedsdirektivet skønnes at finde anvendelse.

Indkøbet planlægges foretaget ved producenten af kompressorerne på baggrund af undtagelsesbestemmelse i Forsyningsvirksomhedsdirektivet, artikel 50, litra e om supplerende leverancer, som vurderes at finde anvendelse her.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Der skal anvendes autoriserede reservedele i kompressorerne for at sikre den forsatte certificering af kompressorerne, da det er Fornovo Gas’ design, er det dem, der har tegningerne og ved, hvilke materialer, der er anvendt og tryktestet mv. (det er ikke muligt at lave reversed engineering, da vi ikke har nogen reservedele at gå ud fra, samt at det sikkerhedsmæssigt ikke kan forsvares).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Fornovo Gas SPA
CVR-nummer: IT00309340354
Postadresse: Via Ponticelli 5/7
By: Traversetolo
NUTS-kode: IT Italia
Postnummer: 43029
Land: Italien
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er tale om et engangskøb på reservedele for ca. 800.000 DKK. Fremadrettet vil behovet for reservedele søges dækket på anden vis (fx gennem serviceaftale på reparation og vedligehold), men da det er nødvendigt at reservedelene kommer fra Fornovo, og der er et behov for at købe disse ind nu, vil bestillingen blive foretaget direkte.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

4. inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud).

Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.047