23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 137-437440
Offentliggjort
19.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kønig Advokater

Vindere

Kontrakt

(23.10.2023)
Urbaser A/S
Erhvervsparken 17
4621 Gadstrup

Tømning af nedgravede affaldsløsninger i Ringsted Kommune


Kønig Advokater

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kønig Advokater
CVR-nummer: 26 43 86 32
Postadresse: Amaliegade 35
By: København K
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 1256
Land: Danmark
Kontaktperson: Arne Kristensen
E-mail: akr@affaldplus.dk
Telefon: +45 55750849
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76b87cc3-3472-4697-9bbc-05e21df4a633/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76b87cc3-3472-4697-9bbc-05e21df4a633/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76b87cc3-3472-4697-9bbc-05e21df4a633/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76b87cc3-3472-4697-9bbc-05e21df4a633/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tømning af nedgravede affaldsløsninger i Ringsted Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tømning af nedgravede affaldsløsninger i Ringsted Kommune

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører tømning af ca. 120 nedgravede affaldsløsninger i Ringsted Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse i op til 2 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se udbudsmaterialet

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• En gennemsnitlig årsomsætning på minimum 3 mio. kr. over de seneste tre afsluttede regnskabsår.

• En positiv egenkapital på minimum 1 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår.

• En positiv soliditetsgrad på minimum 10% i det senest afsluttede regnskabsår, og

• En erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Tilbudsgiver skal inden for de seneste tre år have erfaring med krankørsel. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Næstved

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ikke muligt

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2023

Send til en kollega

0.062