23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 101-314500
Offentliggjort
26.05.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Rammeaftaler på tankvognsleveringer af brændstof


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Nielsen
E-mail: fmi-sd-aam08@mil.dk
Telefon: +45 30367876
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftaler på tankvognsleveringer af brændstof

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud angår tildeling af flere rammeaftaler på levering af forskellige typer af brændstof i Danmark. Aftalen er delt op i flere forskellige delaftaler alt efter brændstoftype samt, hvor i landet brændstoffet skal leveres. Brændstoffet skal hovedsageligt leveres med tankvogne, men på den ene delaftale skal brændstoffet leveres i tromler.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 778 476 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - F18

Delkontraktnr.: Delaftale 1 - F18
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09100000 Brændselsstoffer
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 - Aftalen vedrører levering af Aviation Gasoline, NATO-code F-18 (F-18). F-18 skal bruges til tankning af bl.a. Forsvarets T-17 træningsfly, Defender helkoptere og droner. Brændstoffet skal leveres med tankvogn, og det forventes at leveringen hovedsageligt vil være til Flyvestation Karup.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - F-54 og F-67

Delkontraktnr.: Delaftale 2 - F-54 og F-67
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 - Aftalen vedrører levering af diesel (F-54) og benzin 95 oktan (F-67). F-54 og F-67 skal bruges som brændstof til bl.a. Forsvaret køretøjer, maskiner og generatorer. Leveringen af begge typer af brændstof skal ske med tankvogne. Leveringen skal ske til Forsvarets lokationer i Jylland, Fyn, Sjælland og øvrige brofaste øer. Levering til Bornholm er ikke en del af denne delaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 – MF-1902 Marinegasolie

Delkontraktnr.: Delaftale 3 – MF-1902 Marinegasolie
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 - Aftalen vedrører levering af Marinegasolie (MF-1902). MF-1902 skal bruges som brændstof til Forsvarets skibe. Brændstoffet skal leveres med tankvogne direkte til skibe eller i enkelte tilfælde til en tank. Der skal kunne leveres til havne i Jylland, Fyn, Sjælland og brofaste øer. Levering til Bornholm er ikke en del af aftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 – F-35 – Kun til Bornholm

Delkontraktnr.: Delaftale 4 – F-35 – Kun til Bornholm
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 - Aftalen vedrører levering af flybrændstof JET A-1 (F-35). F-35 skal bruges til brændstof til Forsvarets fly, bl.a. til F-16 kampfly. Brændstoffet skal leveres med tankvogn, og der skal udelukkende leveres til Bornholm.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5 – F54, F-67 og MF-1902 – Kun til Bornholm

Delkontraktnr.: Delaftale 5 – F54, F-67 og MF-1902 – Kun til Bornholm
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 - Aftalen vedrører levering af diesel (F-54), benzin (F-67) og Marinegasolie (MF-1902). F-54 og F-67 skal bl.a. bruges som brændstof til Forsvarets køretøjer, maskiner og generatorer, og MF-1902 skal bruges som brændstof til række marinebaserede kapaciteter. Alt brændstof skal leveres i tankvogne, og der skal udelukkende leveres til Bornholm.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 6 – F-35, F-63 og F-67 leveret i tromler.

Delkontraktnr.: Delaftale 6 – F-35, F-63 og F-67 leveret i tromler.
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 6 – F-35, F-63 og F-67 leveret i tromler - Aftalen vedrører levering af benzin (F-67), jetfuel (F-35) og dieselmotorbrændstof – kerosintype til arktisk brug (F-63) i tromler. Brændstoffet skal bruges ved Arktisk Kommando på Grønland. Tromlerne med brændstoffet skal leveres i Danmark, hvorefter Forsvaret selv står for den videre transport til Grønland.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 006-012798
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 2 - F-54 og F-67
Delkontraktnr.: Delaftale 2 - F-54 og F-67
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
27/04/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: YX Danmark A/S
CVR-nummer: 33807910
By: Søborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 173 820 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 173 820 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 6 – F-35, F-63 og F-67 leveret i tromler
Delkontraktnr.: Delaftale 6 – F-35, F-63 og F-67 leveret i tromler.
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/05/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Q8 Danmark A/S
CVR-nummer: 61082913
Postadresse: 2300
By: Københavns S
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 19 836 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 836 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Denne bekendtgørelse omhandler udelukkende kontrakttildeling på Delaftale 2 og Delaftale 6.

-

De resterende delaftaler som er en del af udbuddet, er endnu ikke blevet underskrevet.

-

Værdien angivet i pkt. II.1.7 er den samlede maksimale værdi for alle seks delaftaler.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister :

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregive-ren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret op-sættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

-

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

-

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

-

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023

Send til en kollega

0.063