23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 097-305502
Offentliggjort
22.05.2023
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Odense Renovation

Vask og distribution mv. af arbejdsbeklædning mm. - Odense Renovation


Odense Renovation

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 083-249827)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
Telefon: +45 28447702
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask og distribution mv. af arbejdsbeklædning mm. - Odense Renovation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ydelserne omfatter, administration, levering og afhentning, vask, tørring, vedligehold, kontrol m.v. af arbejdstøj til medarbejdere i Transportafdelingen (skraldemænd), Genbrugsafdelingen (genbrugspladsfolk og chauffører), Odense Nord Miljøcenter (maskinførere og mekanikere), og til forskellige servicemedarbejdere (køkkenpersonale, mekanikere, teknisk servicemedarbejdere).

Rammeaftalebilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2023
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 083-249827

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3)
I stedet for:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse),

b. Beløb (kontraktsum pr. år),

c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og

d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav. Dette gælder uanset om tilbudsgiver er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i vurderingen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder Ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den tilbudsgiver med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i vurderingen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Referencelisten skal indeholde minimum 2 lignende referencer, hvor følgende er opfyldt:

a) Referencen vedrører lignende ydelser på vask, distribution mv. af beklædning, med en kontraktsum pr. år på minimum DKK 500.000 (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af tilbud,

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

Læses:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse),

b. Beløb (kontraktsum pr. år),

c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og

d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav. Dette gælder uanset om tilbudsgiver er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i vurderingen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder Ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den tilbudsgiver med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i vurderingen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Referencelisten skal indeholde minimum 2 lignende referencer, hvor følgende er opfyldt:

a) Referencen vedrører lignende ydelser på vask, distribution mv. af beklædning, med en kontraktsum pr. år på minimum DKK 200.000 (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af tilbud,

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 24/05/2023
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 31/05/2023
Tidspunkt: 14:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.062