23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 089-270909
Offentliggjort
08.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Randers Kommune

Udbud på indsamling af storskrald


Randers Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Mohammed Anis Mroue
E-mail: mohammed.anis.mroue@randers.dk
Telefon: +45 89151441
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d5546435-9d26-412b-a89f-eea931eefbdb/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d5546435-9d26-412b-a89f-eea931eefbdb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d5546435-9d26-412b-a89f-eea931eefbdb/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på indsamling af storskrald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indsamling af storskrald i Randers Kommune

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I Randers Kommune kan borgere få afhentet deres storskrald efter bestilling. Indsamlingen omfatter ca. 48.000 husstande hele året samt ca. 100 sommerhuse i sommerhalvåret fra. 1. april til 1. oktober.

Alle bestillinger fra borgere af afhentning af storskrald sker gennem Randers Kommunes kommunikationssystem RenoWeb. Ved nogle etageejendomme er der etableret en nærgenbrugsstation. Nærgenbrugsstationerne er bebyggelser, hvor beboerne kan stille deres storskrald til afhentning. Der er i alt 36 nærgenbrugsstationer og afhentningen skal ske hver 14. dag. Entreprenøren skal forestå afhentning og indsamlingen af storskraldet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges op til 2 gange med hver forlængelse på op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

De til en hver tid gældende relevante tilladelser for arbejdets udførelse, herunder tilladelser til at udføre godskørsel for fremmed regning i både mindre og større køretøjer.

Det er et krav for kontrakthaveren at underskrive en tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske/juridiske enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er nødvendigt at have erfaring med at udføre opgaver af lignende art og omfang. Mindst to referencer skal oplyses, som enten er igangværende eller blev afsluttet inden for de seneste tre år, regnet fra tidspunktet for tilbudslisten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst tre referencer skal oplyses, som enten er igangværende eller blev afsluttet inden for de seneste tre år, regnet fra tidspunktet for tilbudslisten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/06/2023
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at være til stede ved åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Dette udbud blev første gang offentliggjort den 27. marts 2023, hvor potentielle tilbudsgivere blev inviteret til at afgive deres bud. Desværre blev udbuddet annulleret den 27. april på grund af en overestimering af antallet af palleombytninger fra nærgenbrugsstationerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2023

Send til en kollega

0.032