23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 089-270687
Offentliggjort
08.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herning Kommune

Vintertjenester med traktor


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Raun
E-mail: rasmus.raun@herning.dk
Telefon: +45 96282341
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/544983c6-d985-416a-b76d-37d83f266fe0/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/544983c6-d985-416a-b76d-37d83f266fe0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/544983c6-d985-416a-b76d-37d83f266fe0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/544983c6-d985-416a-b76d-37d83f266fe0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vintertjenester med traktor

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter kørsel med traktorer for udførelse af vintertjenesten på dele af Herning Kommunes veje og cykelstier m.v. Kørslen omfatter snerydningsarbejde på veje og snerydningsarbejde samt glatførebekæmpelse på stier og fortove m.v.

Udbuddet er delt op i 23 delaftaler. Der er hhv. 14 delaftaler som angår veje, og 9 delaftaler som angår stier. Hver delaftale har sin egen rute.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vintertjeneste med traktor

Delkontraktnr.: 1-23
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret. I en gennemsnitlig vinter kan der forventes udkald til:

• ca. 25 timers snerydning på veje

• ca. 45 udkald til snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 1 stier

• ca. 8 udkald til snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 2 stier

De enkelte delaftaler er overordnet delt op som følger:

Veje:

• 14 stk. delaftaler til snerydning med traktor på veje.

• Hver delaftale omfatter en traktor til kørsel med ordregivers materiel.

Stier m.v.:

• 9 stk. delaftaler til glatførebekæmpelse og snerydning på cykelstier, fortove m.v. med traktor.

• Ordregiver leverer efterløbere og salt/sand.

• Entreprenøren skal selv levere kost og sneplov til stiruter.

• Entreprenøren skal selv stille et depot til rådighed for salt/sand og selv læsse efterløberen.

Ud over vejret varierer antallet af timer afhængig af ruternes sammensætning, som fremgår af de enkelte delaftaler i bilag 1 Tilbudsliste samt de tilhørende ruteoversigtskort.

Der kan afgives tilbud på én eller flere delaftaler, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes.

Vintertjenesten skal kunne udføres på alle tider af døgnet. Udkald til glatførebekæmpelse og snerydning finder fortrinsvis sted udenfor normal arbejdstid.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2023
//txtmark end-->
Slut: 31/10/2029
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til økonomisk eller finansiel kapacitet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til teknisk og faglig kapacitet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/09/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/06/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2023

Send til en kollega

0.062