23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 055-158723
Offentliggjort
17.03.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

AffaldPlus I/S

Totalrådgiver - ombygning og udvidelse af 2 genbrugspladser


AffaldPlus I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldPlus I/S
CVR-nummer: 65 27 83 16
Postadresse: Ved Fjorden 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Arne Kristensen
E-mail: akr@affaldplus.dk
Telefon: +45 55750800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79d23e11-6676-462a-9ad2-f678b7f351a3/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79d23e11-6676-462a-9ad2-f678b7f351a3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79d23e11-6676-462a-9ad2-f678b7f351a3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79d23e11-6676-462a-9ad2-f678b7f351a3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Totalrådgiver - ombygning og udvidelse af 2 genbrugspladser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Totalrådgiver - ombygning og udvidelse af 2 genbrugspladser

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgiver - ombygning og udvidelse af 2 genbrugspladser.

Totalrådgivningen omfatter alle relevante rådgivningsydelser i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram, tidsplan, projektering, myndighedsbehandling, udbud, tilbudsevaluering, kontrahering med entreprenører samt varetagelse af bygherretilsyn under anlægsarbejdet og i forbindelse med projektets færdiggørelse og aflevering til bygherren, herunder afsluttende 1-årsgennemgang.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og kompetencer (CV) / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af projektets gennemførelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af kvalitetssikring / Vægtning: 10
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælges på baggrund af de indsendte referencer som beskrevet i afsnit 11.1 referencer i Udbudsbetingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Ansøger har haft en omsætning på minimum 10 mio. DKK i sidst afsluttede og godkendte årsregnskab,

• Ansøger har en positiv egenkapital på mindst 2 mio. kr. ved udgangen af det senest afsluttede og godkendte årsregnskab,

• Ansøger har haft et positivt resultat som gennemsnit over de 3 senest afsluttede og godkendte årsregnskaber samt

• Ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i de 3 senest afsluttede og godkendte årsregnskaber.

• Ansøger kan tegne en erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal fremlægge dokumentation for at have gennemført totalrådgivning, projektering og/eller bygherrerådgivning i forbindelse med etablering, ombygning eller udvidelse af genbrugspladser, haveaffaldspladser, andre affaldstekniske anlæg eller lignende anlæg (anlæg med etablering af befæstede arealer inkl. afvanding og med drifts- og mandskabsbygninger) med en anlægssum på minimum 5-7,5-10 mio. kr. pr. opgave. Dokumentation sker i form af uploading af en beskrivelse af 4 referencer, heraf skal mindst 1 reference omhandle totalrådgivning, projektering og/eller bygherrerådgivning i forbindelse med etablering, ombygning eller udvidelse af en genbrugsplads med en anlægssum på minimum på 7,5 mio. kr.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/04/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023

Send til en kollega

0.11