23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 053-155292
Offentliggjort
17.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Esbjerg Kommune

Vindere

(16.05.2023)
Vraa Dampvaskeri A/S
Vrå

Udbud af uniformer til Sundhed, Fritid & Omsorg samt Tandplejen ved Esbjerg og Fanø Kommune


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Munk Vækild
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161448
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Kommune
By: Fanø
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: raadhuset@fanoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fanoe.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/018c03a5-0ff6-4936-9087-ba216f75df50/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/018c03a5-0ff6-4936-9087-ba216f75df50/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/018c03a5-0ff6-4936-9087-ba216f75df50/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af uniformer til Sundhed, Fritid & Omsorg samt Tandplejen ved Esbjerg og Fanø Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af vask og leje af beklædning til ca. 2900 medarbejdere i Sundhed, Fritid & Omsorg samt ca. 80 medarbejdere ved Tandplejen i Esbjerg Kommune. Derudover 145 medarbejdere på Fanø.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
98311200 Drift af vaskeri
98312000 Tekstilrensning
18110000 Erhvervsbeklædning
18300000 Beklædningsgenstande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en tjenesteydelseskontrakt om levering af vask og leje af beklædning (vask og leje) til Fritid, Sundhed & Omsorg, hvor omkring 2900 medarbejdere bruger uniformer i deres arbejde indenfor sundhedsområdet, samt for Tandplejen, der har ca. 80 medarbejdere. Der er både tale om fastansatte, fuldtids og deltids, studerende og afløsere. Tilmed er Fanø Kommune ligeledes med på aftalen.

Den udbudte kontrakt vil være gældende fra d. 1. juni2024 til og med d. 31. maj2030.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der skal afgives to sideordnede bud; en pris med påpladslægning og en pris uden påpladslægning.

Hvis der er i forventet årlig pris er en forskel på mere end 550.000 kr., dvs. at prisen uden påpladslægning er 550.000 kr. eller mere lavere end prisen angivet med påpladslægning, vælges tilbudssummen uden påpladslægning for den videre tilbudsevaluering. Se nærmere beskrivelse i udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Dokumentation for, at tilbudsgiver anvender og har opnået godkendelse og certificering som svanemærket vaskeri

- Referenceliste på tre tidligere leverancer inden for de sidste to år, hvor tilbudsgiver har leveret vask og leje af arbejdsbeklædning. Dette skal være sammenlignelige referencer, hvilket kan være til kommuner, regioner eller store, private virksomheder

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

- Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Denne må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

- Dokumentation for svanemærket vaskeri

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 223-642737
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/04/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter, da det ikke vil være miljømæssigt forsvarligt at risikere flere leverandører skal køre i lastbiler til alle lokationer. Dertil bruger flere faggrupper samme buks, og stordriftsfordelene ved denne pulje ville ødelægges, hvis faggrupperne blev opdelt på flere leverandører.

Ordregiver vil i dette udbud bringe følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 i anvendelse: stk. 1, nr. og nr. 4.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2023

Send til en kollega

0.047