23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 051-149691
Offentliggjort
13.03.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Hillerød Spildevand A/S

Rammeaftale på totalrådgivning i partnering af Hillerød Centralrenseanlæg Syd


Hillerød Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Spildevand A/S
CVR-nummer: 31592534
Postadresse: Solrødgårds alle 6
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Ingildsen
E-mail: pi@hfors.dk
Telefon: +45 48231000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://hfors.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355623&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355623&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale på totalrådgivning i partnering af Hillerød Centralrenseanlæg Syd

Sagsnr.: 2502215
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Med dette udbud ønsker Hillerød Spildevand A/S at udbyde en 4 årig rammeaftale på totalrådgivningsaftale i partnering. Hillerød Spildevand A/S ønsker med dette udbud at skabe en bedre samarbejdsform med udgangspunkt i partnering tankegangen. Hensigten med udbuddet er at indgå en Rammeaftale, som Hillerød Spildevand A/S kan trække på i forbindelse med igangsætning af Projekter inden for udbygning, ombygning samt nybygning af HCR Syd.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71315210 Rådgivning i forbindelse med bygningsteknik
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Hillerød

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Med dette udbud ønsker Hillerød Spildevand A/S at udbyde en 4 årig rammeaftale på totalrådgivningsaftale i partnering. Hillerød Spildevand A/S ønsker med dette udbud at skabe en bedre samarbejdsform med udgangspunkt i partnering tankegangen. Hensigten med udbuddet er at indgå en Rammeaftale, som Hillerød Spildevand A/S kan trække på i forbindelse med igangsætning af Projekter inden for udbygning, ombygning samt nybygning af HCR Syd.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

To gange 12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Pga. stram tidsfrist ift. til myndigheder og leverancer i projektet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 245-709019
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/03/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/03/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/10/2023

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Voldgiftsnævnet for Byggeri og anlæg
Postadresse: Vesterbrogade 2b
By: København V
Postnummer: 1620
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2023

Send til en kollega

0.047