23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 046-134969
Offentliggjort
06.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejle Kommune

Vindere

Udbud af lovpligtig kommunal rottebekæmpelse

(15.05.2023)
Rentokil Initial A/S
Paul Bergsøes Vej 22
2600 Glostrup

Udbud af lovpligtig kommunal rottebekæmpelse


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathias Egekov
E-mail: maege@vejle.dk
Telefon: +45 20334664
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/df429f3e-5ea0-4c3b-82c1-134fc5326fc7/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/df429f3e-5ea0-4c3b-82c1-134fc5326fc7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/df429f3e-5ea0-4c3b-82c1-134fc5326fc7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/df429f3e-5ea0-4c3b-82c1-134fc5326fc7/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af lovpligtig kommunal rottebekæmpelse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Vejle Kommune, herunder tilsyn af kommunens tilsynspligtige ejendomme.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
90923000 Rottebekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Vejle Kommune, herunder tilsyn af kommunens tilsynspligtige ejendomme. For yderligere information henvises der til udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af nærværende rammeaftale må udgøre i alt 18.590.000 kr. jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles krav om, at personale som forestår rottebekæmpelsen og eftersyn af tilsynspligtige ejendomme, er R1 autoriserede jf. rottebekendtgørelsens § 21.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Virksomheden skal oplyse deres samlede årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kravet til tilbudsgivers omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår er 3 mio. kr.

Virksomheden skal oplyse egenkapital for de sidste 3 afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal minimum være på 2 mio. kr.

Der stilles krav om at virksomheden har en erhvervsansvarsforsikring på minimum 10 mio. kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere sin erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, ved at fremsende minimum 2 sammenlignelige referencer udført inden for de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristen. De refererede kontrakter skal have en kontraktværdi på mindst 2 mio. kr.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/04/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2023

Send til en kollega

0.094