23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 017-045413
Offentliggjort
24.01.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Banedanmark

Administration og Indkøb af elektrisk energi


Banedanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Bøgebjerg Vig
E-mail: ABGV@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Flansmose Junker
E-mail: hjfl@vd.dk
Telefon: +45 81614210
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Administration og Indkøb af elektrisk energi

Sagsnr.: 2021-2303
II.1.2) Hoved-CPV-kode
65310000 Eldistribution
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter administration og indkøb af elektrisk energi. Udbuddet gennemføres som et fællesudbud for hhv. Vejdirektoratet og Banedanmark, og omhandler tre Delkontrakter hhv.:

- Delkontrakt 1. Banedanmarks indkøb af elektricitet til jernbaneoperatører

- Delkontrakt 2. Banedanmarks eget forbrug (Infrastruktur)

- Delkontrakt 3. Vejdirektoratets eget forbrug (Infrastruktur)

Delkontrakterne udbydes som spot-aftaler, idet Leverandøren indkøber elektrisk energi på vegne af Banedanmark og Vejdirektoratet, men i eget navn (kommissionsforhold) elektrisk energi på Nord Pool AS.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Elektrisk energi til jernbanevirksomheder

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter administration og indkøb af elektrisk energi - Delkontrakt 1. Banedanmarks indkøb af elektricitet til jernbanevirksomhederne i Danmark og den del af Øresunds-delen af Sverige, der anvender elektrisk trækkraft og/eller forvarme.

Delkontrakten udbydes som spot-aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. pkt. II.2.7 i udbudsbekendtgørelsen gælder følgende:

Som option, kan delkontrakten forlænges 3 gange med 1 års varighed.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Elektrisk energi til Banedanmarks eget forbrug (Infrastruktur)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter administration og indkøb af elektrisk energi - Delkontrakt 2. Banedanmarks indkøb af elektricitet til eget forbrug (Infrastruktur)

Delkontrakten udbydes som spot-aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. pkt. II.2.7 i udbudsbekendtgørelsen gælder følgende:

Som option, kan delkontrakten forlænges 3 gange med 1 års varighed.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Elektrisk energi til Vejdirektoratets eget forbrug (Infrastruktur)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter administration og indkøb af elektrisk energi - Delkontrakt 3. Vejdirektoratets indkøb af elektricitet energi til eget forbrug (Infrastruktur). Delkontrakten udbydes som spot-aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. pkt. II.2.7 i udbudsbekendtgørelsen gælder følgende:

Som option, kan delkontrakten forlænges 3 gange med 1 års varighed.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 179-507874
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delkontrakt 1 - Banedanmarks Indkøb af elektricitet til jernbaneoperatører

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/12/2022
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Energi Danmark A/S
CVR-nummer: 17225898
By: Århus
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delkontraktnr. 2 - Banedanmarks eget forbrug (Infrastruktur)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/12/2022
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Energi Danmark A/S
CVR-nummer: 17225898
By: Århus
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delkontraktnr. 3 - Vejdirektoratets eget forbrug (Infrastruktur)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/12/2022
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Energi Danmark A/S
CVR-nummer: 17225898
By: Århus
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2023

Send til en kollega

0.046