23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 006-012798
Offentliggjort
09.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

(26.05.2023)
Q8 Danmark A/S
2300
Københavns S

(26.05.2023)
YX Danmark A/S
2860 Søborg

(14.07.2023)
Puma Aviation Europe OÜ
Tallin

Rammeaftaler på tankvognsleveringer af brændstof


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Nielsen
E-mail: fmi-sd-aam08@mil.dk
Telefon: +45 30367876
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e5a6c282-f5e0-4a17-9ab5-137ca796197f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e5a6c282-f5e0-4a17-9ab5-137ca796197f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e5a6c282-f5e0-4a17-9ab5-137ca796197f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftaler på tankvognsleveringer af brændstof

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud angår tildeling af flere rammeaftaler på levering af forskellige typer af brændstof i Danmark. Aftalen er delt op i flere forskellige delaftaler alt efter brændstoftype samt, hvor i landet brændstoffet skal leveres. Brændstoffet skal hovedsageligt leveres med tankvogne, men på den ene delaftale skal brændstoffet leveres i tromler.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 259 492 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - F18

Delkontraktnr.: Delaftale 1 - F18
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09100000 Brændselsstoffer
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 - Aftalen vedrører levering af Aviation Gasoline, NATO-code F-18 (F-18). F-18 skal bruges til tankning af bl.a. Forsvarets T-17 træningsfly, Defender helkoptere og droner. Brændstoffet skal leveres med tankvogn, og det forventes at leveringen hovedsageligt vil være til Flyvestation Karup.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - F-54 og F-67

Delkontraktnr.: Delaftale 2 - F-54 og F-67
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 - Aftalen vedrører levering af diesel (F-54) og benzin 95 oktan (F-67). F-54 og F-67 skal bruges som brændstof til bl.a. Forsvaret køretøjer, maskiner og generatorer. Leveringen af begge typer af brændstof skal ske med tankvogne. Leveringen skal ske til Forsvarets lokationer i Jylland, Fyn, Sjælland og øvrige brofaste øer. Levering til Bornholm er ikke en del af denne delaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 57 940 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 – MF-1902 Marinegasolie

Delkontraktnr.: Delaftale 3 – MF-1902 Marinegasolie
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 - Aftalen vedrører levering af Marinegasolie (MF-1902). MF-1902 skal bruges som brændstof til Forsvarets skibe. Brændstoffet skal leveres med tankvogne direkte til skibe eller i enkelte tilfælde til en tank. Der skal kunne leveres til havne i Jylland, Fyn, Sjælland og brofaste øer. Levering til Bornholm er ikke en del af aftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 108 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 – F-35 – Kun til Bornholm

Delkontraktnr.: Delaftale 4 – F-35 – Kun til Bornholm
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 - Aftalen vedrører levering af flybrændstof JET A-1 (F-35). F-35 skal bruges til brændstof til Forsvarets fly, bl.a. til F-16 kampfly. Brændstoffet skal leveres med tankvogn, og der skal udelukkende leveres til Bornholm.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5 – F54, F-67 og MF-1902 – Kun til Bornholm

Delkontraktnr.: Delaftale 5 – F54, F-67 og MF-1902 – Kun til Bornholm
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 - Aftalen vedrører levering af diesel (F-54), benzin (F-67) og Marinegasolie (MF-1902). F-54 og F-67 skal bl.a. bruges som brændstof til Forsvarets køretøjer, maskiner og generatorer, og MF-1902 skal bruges som brændstof til række marinebaserede kapaciteter. Alt brændstof skal leveres i tankvogne, og der skal udelukkende leveres til Bornholm.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 940 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 6 – F-35, F-63 og F-67 leveret i tromler.

Delkontraktnr.: Delaftale 6 – F-35, F-63 og F-67 leveret i tromler.
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 6 – F-35, F-63 og F-67 leveret i tromler - Aftalen vedrører levering af benzin (F-67), jetfuel (F-35) og dieselmotorbrændstof – kerosintype til arktisk brug (F-63) i tromler. Brændstoffet skal bruges ved Arktisk Kommando på Grønland. Tromlerne med brændstoffet skal leveres i Danmark, hvorefter Forsvaret selv står for den videre transport til Grønland.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 612 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ikke relevant

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ikke relevant

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ikke relevant

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ikke relevant

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ikke relevant

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sam-menslutningen.

-

Aftalen indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR forpligtelser og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå; der henvises til appendiks B og appendiks B.1 for yderli-gere oplysninger. Ved udbud af Aftalen er risikoprofilen fastsat til følgende opfølgningstiltag (risikoniveau): C . Se pkt. VI.3 og ”Supplerende oplysninger” for yderligere information.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 122-346074
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/02/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/02/2023
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Det forventes at der bliver offentliggjort et tilsvarende nyt udbud om 4 år.

VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedrørende pkt. II.1.5): Rammeaftalernes anslåede værdi er kr. 259.492.000, mens rammeaftalernes maksimale værdi er kr. 778.476.000. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalerne i dens løbetid. Bemærk venligst værdien er den samlede værdi af samtlige delaftaler.

For delaftalerne er den anslåede og maksimale værdi følgende:

Delaftale 1: Anslået værdi er kr. 16.000.000 og maksimale værdi er kr. 48.000.000.

Delaftale 2: Anslået værdi er kr. 57.940.000 og maksimale værdi er kr. 173.820.000.

Delaftale 3: Anslået værdi er kr. 108.000.000 og maksimale værdi er kr. 324.000.000.

Delaftale 4: Anslået værdi er kr. 48.000.000 og maksimale værdi er kr. 144.000.000.

Delaftale 5: Anslået værdi er kr. 22.940.000 og maksimale værdi er kr. 68.820.000.

Delaftale 6: Anslået værdi er kr. 6.612.000 og maksimale værdi er kr. 19.836.000.

-

Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid.

Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.

Derudover er der også store usikerhedder forbundet med priserne på brændstof. Priserne på brændstof er de seneste par år steget meget, hvilket gør det svært at vurdere, hvordan priserne vil udvikle sig i rammeaftalens løbetid.

-

Vedrørende udbuddets sprogkrav m.v. se endvidere dokumentet ”Supplerende oplysninger”, som er at finde på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

-

Aftalen indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå.

-

Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver indgive en egenerklæring om efterlevelse af arbejdsklausul, CSR-forpligtelser og internationale sanktioner, jf. nærmere herom i dokumentet ”Supplerende oplysninger”.

FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i ETHICS-webportalen), der skal anvendes som erklæring. Se yderligere oplysninger herom i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt på ETHICS-webportalen, jf. Pkt. I.3.

-

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på ETHICS-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via ETHICS-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af ETHICS. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

-

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Se yderligere oplysninger herom i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

-

FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

-

For yderligere oplysninger om denne udbudsforretning henvises til dokumentet ”Supplerende oplysninger”, som er at finde på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister :

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregive-ren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret op-sættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

-

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

-

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

-

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2023

Send til en kollega

0.08