23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 225-646505
Offentliggjort
22.11.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Egedal Fjernvarme A/S

Rammeaftale vedr. levering og montering af fjernvarmeunits


Egedal Fjernvarme A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Fjernvarme A/S
CVR-nummer: 35410538
Postadresse: Dan Holme 4B
By: Stenløse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3660
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Jøns Rømer
E-mail: jjr@damgaard-ri.dk
Telefon: +45 46320470
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalfjernvarme.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedr. levering og montering af fjernvarmeunits

Sagsnr.: 022-1268
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering og montering af fjernvarmeunits for Egedal Fjernvarme A/S og E.ON Danmark A/S i Frederikssund. Der indgås to separate rammeaftaler, som begge tildeles det vindende tilbud. Vinderen af udbuddet tildeles således en selvstændig rammeaftalekontrakt med henholdsvis Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S i Frederikssund. De to rammeaftaler vil efter kontraktindgåelse fungerer som to selvstændige kontrakter, som er uafhængige af hinanden.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
39715000 Vandvarmere og bygningsopvarmning; sanitært udstyr
42511100 Varmevekslere
42943700 Gennemstrømningsvarmere
44115200 Vvs-artikler
44163120 Fjernvarmerørledninger
44163121 Varmerør
45232141 Varmecentral
45251250 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
45259300 Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg
45331100 Installation af centralvarmeanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Stenløse

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering og montering af fjernvarmeunits for Egedal Fjernvarme A/S og E.ON Danmark A/S i Frederikssund. Der indgås to rammeaftaler med én entreprenør, som tildeles en selvstændig rammeaftalekontrakt med henholdsvis Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S i Frederikssund. De to rammeaftaler vil efter kontraktindgåelse fungerer som to selvstændige kontrakter, som er uafhængige af hinanden. Dette gælder også eventuelle forlængelser af rammeaftalen, dvs. de enkelte rammeaftaler kan forlænges uafhængigt af, om den anden rammeaftale forlænges eller ej. De to rammeaftaler baseres på samme kontraktgrundlag, hvorfor der gennemføres et fælles udbud som danner grundlag for indgåelse af begge rammeaftaler. Rammeaftalerne omfatter primært leverancer og arbejder for opsætning af fjernvarmeunits ifm. eksempelvis gas- og oliekonverteringer, men kan også omfatte udskiftning af eksisterende fjernvarmeanlæg og service og reparation af eksisterende fjernvarmeanlæg på abonnementsordning. Det forventede omfang af arbejdet omfatter levering og montering af ca. 800 fjernvarmeunits pr. år over de to rammeaftaler tilsammen. Levering af fjernvarmeunits til henholdsvis Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S indgår som en del af kontrakten. Arbejderne omfatter, udover aktiviteter på selve arbejdsstedet, også ydelser såsom kontakt til berørte kunder.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse på op til 6 x 1 år

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet vedrører levering og montering af fjernvarmeunits for Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S i Frederikssund.

Der indgås to rammeaftaler med én entreprenør, som tildeles en selvstændig rammeaftalekontrakt med henholdsvis Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 150-430413
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale vedr. levering og montering af fjernvarmeunits

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/11/2022
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Poul Sejr Nielsen - Service
CVR-nummer: 29690073
Postadresse: Klintehøj Vænge 7
By: Birkerød
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3460
Land: Danmark
E-mail: tir@psn.dk
Telefon: +45 31634431
Internetadresse: http://psn.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2022

Send til en kollega

0.063