23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 223-637077
Offentliggjort
18.11.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://s2c.mercell.com/today/26710

Udbyder

Energi Viborg Vand A/S

Bygherrerådgivning – Udvidelse af Viborg Centralrenseanlæg


Energi Viborg Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energi Viborg Vand A/S
CVR-nummer: 25817117
Postadresse: Industrivej 15
By: Viborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Nielsen Ferneke
E-mail: jafe@servia.dk
Telefon: +45 31724618
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.servia.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://s2c.mercell.com/buyer/23040
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://s2c.mercell.com/today/26710
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://s2c.mercell.com/today/26710
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bygherrerådgivning – Udvidelse af Viborg Centralrenseanlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energi Viborg Vand A/S har besluttet, at Viborg Centralrenseanlæg skal udvides. I forbindelse med dette skal der indhentes tilbud på bygherrerådgivning (nærværende udbud) med henblik på efterfølgende udbud og udførelse af udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg i totalentreprise.

Bygherrerådgivningen omfatter alle relevante rådgivningsydelser i forbindelse med myndighedsbehandling, udbud af totalentreprise (udbudsproces med forhandling), tilbudsevaluering, kontrahering med totalentreprenør samt varetagelse af bygherretilsyn under anlægsarbejdet og i forbindelse med anlægsteknisk aflevering og procesteknisk aflevering efter endt indkøring samt ved 1 års eftersyn.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energi Viborg Vand A/S har besluttet, at Viborg Centralrenseanlæg skal udvides. I forbindelse med dette skal der indhentes tilbud på bygherrerådgivning (nærværende udbud) med henblik på efterfølgende udbud og udførelse af udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg i totalentreprise.

Bygherrerådgivningen omfatter alle relevante rådgivningsydelser i forbindelse med myndighedsbehandling, udbud af totalentreprise (udbudsproces med forhandling), tilbudsevaluering, kontrahering med totalentreprenør samt varetagelse af bygherretilsyn under anlægsarbejdet og i forbindelse med anlægsteknisk aflevering og procesteknisk aflevering efter endt indkøring samt ved 1 års eftersyn.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og kompetencer (CV’er) / Vægtning: 27,5
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 27,5
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsbeskrivelse / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 58
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Andre klager skal være modtaget i klagenævnet:

Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Har ordregiveren fulgt proceduren i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbuds (klagenævnsloven) § 4, skal en klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være modtaget i klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2022

Send til en kollega

0.067