23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 030-047631
Offentliggjort
12.02.2016
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Skanderborg Kommune

Levering af naturgas til Jysk Fællesindkøb


Skanderborg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Skanderborg Kommune
Adelgade 44
Skanderborg
8600
DANMARK
Telefon: +45 87947180
E-mail: chris.jacobsen@skanderborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk/udbud

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af naturgas til Jysk Fællesindkøb.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09123000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aftale med gas-handelsselskab om løbende levering af naturgas i perioden 1.4.2016-31.3.2020.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftale med gas-handelsselskab om løbende levering af naturgas. Kontrakten omhandler levering af ca. 2.2 mio. m3 naturgas til 6 kommuner under Jysk Fællesindkøb.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten kan forlænges med 12 mdr.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Jysk Fællesindkøb har vurderet, at indeværende kontrakt om levering af naturgas er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudslovens § 81, nr. 3. Af formidlings- og leveringsaftalen med gasleverandøren fremgår det, at ejendomsretten til den indkøbte gas tilhører den ordregivende myndighed, ligesom der fremgår fuld volumenfleksibilitet samt det er specificeret, at al naturgas der forbruges af den ordregivende myndighed og dennes tilknyttede enheder skal købes på en varebørs. Formidlingsaftalen er ligeledes omfatte af undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 21, nr. 5. Denne vurdering er i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse om ordregivende myndigheders køb af naturgas af 29.6.2011 og jf. Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 vedrørende ordregivende myndigheders køb af elektricitet. Forinden indgåelse af aftalen har køber ved nærværende bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed i EU Tidende, gjort opmærksom på at køber agter at indgå nærværende kontrakt. Køber og gashandelsselskabet vil først indgå kontrakt 10 kalenderdage efter den dato, hvor nærværende bekendtgørelse offentliggøres i EU Tidende.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
09/02/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
HMN Naturgas A/S
27061885
Gladsaxe Ringvej 11
Søborg
2860
DANMARK
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 12 000 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

De deltagende kommuner er udover Skanderborg Kommune — Favrskov Kommune, Mariagerfjord Kommune, Skive Kommune, Viborg Kommune og Rebild Kommune.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2016

Send til en kollega

0.066