23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 218-624701
Offentliggjort
11.11.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

AMGROS I/S

Skriftlig høring - Udbud af radioaktive lægemidler


AMGROS I/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Michele Sandersen
E-mail: msa@amgros.dk
Telefon: +45 35293928
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=345925&B=AMGROS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Skriftlig høring - Udbud af radioaktive lægemidler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09343000 Radioaktive materialer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Som led i forberedelsen af et kommende fællesregionalt udbud af radioaktive lægemidler, gennemfører Amgros en skriftlig høring, hvor potentielle tilbudsgivere vil have mulighed for at give input til udkast til udbudsmaterialet.

Fra d. 11. november vil det udvalgte høringsmateriale være at finde her under Dokumenter. Det skal understreges, at der ikke er tale om det endelige og fulde udbudsmateriale.

Høringen vil foregå skriftligt, og I bedes derfor indsætte jeres eventuelle bemærkninger i et nyt dokument (ingen formkrav) eller direkte i dokumenterne senest mandag d. 28. november 2022 kl. 15.00. Høringssvar skal som udgangspunkt afgives på dansk og uploades her i CTM.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skriftlig høring - Udbud af radioaktive lægemidler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09344000 Radioisotoper
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I kan eksempelvis forholde jer til følgende:

- Er der noget, som Tilbudsgiver vil gøre Ordregiver opmærksom på i forhold til forsyningssikkerheden?

- Kan Ordregiver tilrettelægge udbuddet på en måde eller stille nogle krav for at forbedre forsyningssikkerheden?

- Den gode kommunikation – hvordan kan den optimeres? Vil Tilbudsgiver kunne beskrive jeres service organisation i udbuddet? Kan Ordregiver stille krav til Tilbudsgivers kommunikation og serviceorganisationen? Kan Ordregiver gøre noget for at bidrage til en god dialog og kommunikation i selve kontraktperioden?

- Er der elementer vedrørende Tilbudslisterne Kontraktbilag 1 som er uforståelige?

- Er der krav i udbudsmaterialet, fx i rammeaftalerne, som Tilbudsgiver ikke er i stand til eller har vanskeligt ved at imødekomme?

- Er der krav, som medfører at prisen forøges væsentligt?

- Evt.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2022

Send til en kollega

0.063