23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 213-611479
Offentliggjort
04.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Egedal Kommune

Vindere

Delaftale 4: Hillerød, Halsnæs og Gribskov Kommuner

(27.02.2023)
Norva24 Danmark A/S
Ringager 2
2605 Brøndby

Delaftale 1: Gentofte og Herlev Kommuner

(27.02.2023)
Norva24 Danmark A/S
Ringager 2
2605 Brøndby

Delaftale 3: Egedal, Hørsholm og Rudersdal kommuner

(27.02.2023)
Norva24 Danmark A/S
Ringager 2
2605 Brøndby

Delaftale 2: Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner

(27.02.2023)
Norva24 Danmark A/S
Ringager 2
2605 Brøndby

Offentligt udbud af Brøndsugning og hertil relaterede opgaver til kommuner i Nordsjælland


Egedal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3650
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Henriksen
E-mail: udbud@egekom.dk
Telefon: +45 72596219
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/186392687.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: udbud@egekom.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.egedalkommune.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/186392687.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/186392687.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af Brøndsugning og hertil relaterede opgaver til kommuner i Nordsjælland

Sagsnr.: 22/3169
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet er et kommunalt fællesudbud der gennemføres af Egedal Kommune, på vegne af i alt 11 kommuner i Nordsjælland og Københavns omegn. Den udbudte opgave er opdelt i 4 delaftaler. Kommunerne er inddelt efter et hensyn til, at den enkelte delaftale opnår en hensigtsmæssig volumen, samt ud fra et hensyn til geografisk placering. Der kan afgives tilbud på 1 eller flere delaftaler.

Rensning og tømning af ACO-dræn, septiktanke, olieudskillere og lign. indgår ikke som fast del af denne opgave.

Udbuddet omfatter en fast og obligatorisk årlig tømning af nedløbsbrønde samt brønde og riste langs veje, parkeringspladser og stier i eget trace. Brøndene er primært af typerne 30x30 cm, 30x45 cm samt runde PVC-brønde ø 31 cm. Der findes dog også brønde, som afviger herfra, og som kan udløse et tillæg i forbindelse med tømning

Opgaven omfatter bestillingsarbejder, som spuling af vandlåse og f.eks. tilkald ud over den faste årlige tømning.

Kontraktstart er primo 2023 og omfatter tømning i 2023 - 2026.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Gentofte og Herlev Kommuner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90400000 Kloakvæsen
90440000 Behandling af sivebrønde
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Gentofte og Herlev Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter Gentofte og Herlev Kommune med et samlet estimeret volumen på i alt 25.700 brønde der skal tømmes. Der henvises til Bilag 1 Tilbudsliste, hvor det oplyste forbrug for den enkelte kommune er anført, herunder også estimeret forbrug for ekstraydelser og bestillingsopgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Spuling af vandlåse i forbindelse med den årlige tømning, hvis kommunen ønsker dette jvf. kravspecifikationen punkt 1.5.

-Tilkald af suge/spulevogn (Bestillingsarbejde, jvf. Kravspecifikationen punkt 1.6

-Tillæg for ekstra medarbejder jf. Kravspecifikationen punkt 1.7

- Tillæg for akkuttilkald, med fremmøde inden for 3 timer, hvis dette bestilles.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90400000 Kloakvæsen
90440000 Behandling af sivebrønde
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner. Delaftalen har en samlet estimeret volumen på i alt 24.700 brønde der skal tømmes. Der henvises til Bilag 1 Tilbudsliste, hvor det oplyste forbrug for den enkelte kommune er anført, herunder også estimeret forbrug for ekstraydelser og bestillingsopgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Spuling af vandlåse i forbindelse med den årlige tømning, hvis kommunen ønsker dette jvf. kravspecifikationen punkt 1.5.

-Tilkald af suge/spulevogn (Bestillingsarbejde, jvf. Kravspecifikationen punkt 1.6

-Tillæg for ekstra medarbejder jf. Kravspecifikationen punkt 1.7

- Tillæg for akkuttilkald, med fremmøde inden for 3 timer, hvis dette bestilles.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Egedal, Hørsholm og Rudersdal kommuner

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90400000 Kloakvæsen
90440000 Behandling af sivebrønde
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Egedal, Hørsholm og Rudersdal Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter Egedal, Hørsholm og Rudersdal Kommuner  med et samlet estimeret volumen på i alt 23.706 brønde der skal tømmes. Der henvises til Bilag 1 Tilbudsliste, hvor det oplyste forbrug for den enkelte kommune er anført, herunder også estimeret forbrug for ekstraydelser og bestillingsopgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Spuling af vandlåse i forbindelse med den årlige tømning, hvis kommunen ønsker dette jvf. kravspecifikationen punkt 1.5.

-Tilkald af suge/spulevogn (Bestillingsarbejde, jvf. Kravspecifikationen punkt 1.6

-Tillæg for ekstra medarbejder jf. Kravspecifikationen punkt 1.7

- Tillæg for akkuttilkald, med fremmøde inden for 3 timer, hvis dette bestilles.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Hillerød, Halsnæs og Gribskov Kommuner

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90400000 Kloakvæsen
90440000 Behandling af sivebrønde
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Hillerød, Halsnæs og Gribskov Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter Hillerød, Halsnæs og Gribskov Kommuner med et samlet estimeret volumen på i alt 22.064 brønde der skal tømmes. Der henvises til Bilag 1 Tilbudsliste, hvor det oplyste forbrug for den enkelte kommune er anført, herunder også forbruget for ekstraydelser og bestillingsarbejder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Spuling af vandlåse i forbindelse med den årlige tømning, hvis kommunen ønsker dette jvf. kravspecifikationen punkt 1.5.

-Tilkald af suge/spulevogn (Bestillingsarbejde, jvf. Kravspecifikationen punkt 1.6

-Tillæg for ekstra medarbejder jf. Kravspecifikationen punkt 1.7

- Tillæg for akkuttilkald, med fremmøde inden for 3 timer, hvis dette bestilles.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPDs afsnit om udelukkelsesgrunde del III (alle punkter) for at bekræfte at denne ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund. Tilbudsgiver vil blive udelukkes fra at deltage i udbuddet, såfremt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de nævnte udelukkelsesgrunde, med mindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde omfatter: Grunde vedrørende straffedomme, grunde vedrørende skatter, afgifter, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Den tilbudsgiver der står til at blive tildelt en delaftale, skal på anmodning herom fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder) som endelig dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de ovenfor nævnte udelukkelsesgrunde.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et redegøre for sin økonomiske og finansielle formåen. Dette gøres ved at oplyse om følgende nøgletal:

-Tilbudsgivers egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

-Tilbudsgivers omsætning for det seneste afsluttede regnskabsår.

-Tilbudsgivers soliditetsgrad i % for det seneste afsluttede regnskabsår. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen skal både tilbudsgivers og den støttende enheds egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er tilbudsgiver et konsortium skal samtlige deltagere i konsortiets egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal i det senest afsluttede regnskabsår have haft en positiv egenkapital.

Tilbudsgiver skal i det senest afsluttede regnskabsår have haft en omsætning på mindst DKK 2.000.000.

Tilbudsgiver skal i det senest afsluttede regnskabsår have haft en soliditetsgrad på mindst 15 %.

Som dokumentation for opfyldelse af ovenstående, skal tilbudsgiver, på anmodning, fremsende seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte nøgletal, medmindre oplysningerne allerede er frit tilgængelige for Udbyder, på eksempelvis virk.dk.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et redegøre for sin tekniske og faglige formåen. Tilbudsgiver skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Referenceliste med angivelse af de betydeligste referencer af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal i den enkelte reference angive:

(i) Beskrivelse af arbejdet/opgavens omfang med en tilnærmet angivelse (cirka) af antallet af brønde, som kontrakten omfatter.

(ii) Kontraktens årlige værdi.

(iii) Kontraktperiode, dvs. startdato og slutdato for kontrakten.

(iv) Samt for hvem opgaven er udført og kontaktoplysninger på en kontaktperson for opgaven.

Tilbudsgiver kan maks. Oplyse om 5 referencer. Det vil alene være de 5 første referencer der tages i betragtning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse en referenceliste med mindst én (1) reference fra lignende opgaver, hvor den enkelte reference skal være igangværende eller referencekontrakten må ikke være udløbet tidligere end 3 år regnet fra tilbudsfristen. Med lignende opgaver forstås opgaver der vedrører tømning af brønde langs veje for offentlige myndigheder.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver for den enkelte kommune på en delaftale indgå og overholde den pågældende kommunes arbejdsklausul og tomgangsregulativ, hvis disse er anført på bilagslisten i udbudsbetingelserne.

Leverandørens køretøjer skal i forbindelse med den årlige faste tømning af brønde kunne køre på HVO Diesel.

Anvendte køretøjer, skal som minimum opfylde Euronorm 6.

Kontrakterne er uopsigelse de første 2 år. Herefter har den enkelte kommune en opsigelsesadgang.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/12/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det bemærkes at udbyder i medfør af udbudslovens paragraf 134a skal udelukke virksomheder fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis virksomheden er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udbyder vil verificere udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen.

Artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber m.v.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2022

Send til en kollega

0.094