23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 180-509972
Offentliggjort
19.09.2022
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Skive Kommune

EU- udbud på vintertjeneste til Skive Kommune


Skive Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Sørensen
E-mail: indkoeb@skivekommue.dk
Telefon: +45 99155500
Fax: +45 99151012
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179507430.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.skive.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU- udbud på vintertjeneste til Skive Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af vintertjeneste på ca. 500 km offentlig vej og 11 km offentlige stier og fortov til Skive Kommune. Det samlede udbud omfatter 13 delkontrakter, 11 kørebaneruter (10 lastbilruter og 1 traktorrute) og 2 kombinerede fortov- og stiruter.

Udbuddet omfatter ikke bortkørsel af sne. Vintertjenesten gennemføres i henhold til det enhver tid gældende vinter- og renholdelsesregulativ for Skive Kommune. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2), rutekort og beskrivelser (bilag 3) og tilbudslisten (bilag 4). De udbudte kontrakter har en løbetid på 4 år. Kontrakten kan forlænges i op til 2 år.  Opsigelsesvilkår fremgår af kontraktens pkt. 3.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 784 200.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1: Rute 103 og 104 - Østsalling, 52,4 km (præventiv, klasse 1 veje)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af en 1 rute til glatførebekæmpelse og snerydning på klasse 1 veje.  Glatførebekæmpelsen køres af 1 lastbil med saltspreder (rute 102), snerydning køres af 1-2 lastbiler (rute 102 og103) evt. i kolonnekørsel. Kombineret snerydning og glatførebekæmpelse kan finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2: Rute 105 og 106 - Vestsalling, 43,3 km (præventiv, klasse 1 veje)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af en 1 rute til glatførebekæmpelse og snerydning på klasse 1 veje.  Glatførebekæmpelsen køres af 1 lastbil med saltspreder (rute 105), snerydning køres af 1-2 lastbiler (rute 105 og106) evt. i kolonnekørsel. Kombineret snerydning og glatførebekæmpelse kan finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 3: Rute 200 - Nordfjends, 60,7 km (klasse 2 veje), rute 300 - Nordfjends 13,1 km (klasse 3 veje) og rute 400 - Nordfjends 28,2 km (klasse 3 og 4 veje)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til glatførebekæmpelse og snerydning på klasse 2 veje, 1 rute til glatførebekæmpelse på klasse 3 veje og 1 rute til glatførebekæmpelse på klasse 3 og 4 veje. Alle ruter kan varetages af den samme lastbil. Såvel glatførebekæmpelsen som snerydningen køres med 1 lastbil. På klasse 2 vejene kan kombineret snerydning og glatførebekæmpelse finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald. Udkald til klasse 3 og klasse 4 veje vil typisk ske i forlængelse af udkald til klasse 2 veje

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 4: Rute 201 - Rønbjerg/Hem, 49,2 km (klasse 2 veje), rute 301 - Rønbjerg/Hem 13,9 km (klasse 3 veje), rute 401 - Rønbjerg/Hem 38,4 km (klasse 3 og 4 veje)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til glatførebekæmpelse og snerydning på klasse 2 veje, 1 rute til glatførebekæmpelse på klasse 3 veje og 1 rute til glatførebekæmpelse på klasse 3 og 4 veje. Alle ruter kan varetages af den samme lastbil. Såvel glatførebekæmpelsen som snerydningen køres med 1 lastbil. På klasse 2 vejene kan kombineret snerydning og glatførebekæmpelse finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald. Udkald til klasse 3 og klasse 4 veje vil typisk ske i forlængelse af udkald til klasse 2 veje

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 5: Rute 202 - Spøttrup, 53,0 km (klasse 2 veje), rute 302 - Spøttrup 17,3 km (klasse 3 veje), rute 402 - Spøttrup 45,1 km (klasse 3 og 4 veje)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til glatførebekæmpelse og snerydning på klasse 2 veje, 1 rute til glatførebekæmpelse på klasse 3 veje og 1 rute til glatførebekæmpelse på klasse 3 og 4 veje. Alle ruter kan varetages af den samme lastbil. Såvel glatførebekæmpelsen som snerydningen køres med 1 lastbil. På klasse 2 vejene kan kombineret snerydning og glatførebekæmpelse finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald. Udkald til klasse 3 og klasse 4 veje vil typisk ske i forlængelse af udkald til klasse 2 veje

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 6: Rute 204 - Nordsalling, 56,2 km (klasse 2 veje), rute 304 - Nordsalling 6,3 km (klasse 3 veje), rute 404 - Nordsalling 36,6 km (klasse 3 og 4 veje)

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til glatførebekæmpelse og snerydning på klasse 2 veje, 1 rute til glatførebekæmpelse på klasse 3 veje og 1 rute til glatførebekæmpelse på klasse 3 og 4 veje. Alle ruter kan varetages af den samme lastbil. Såvel glatførebekæmpelsen som snerydningen køres med 1 lastbil. På klasse 2 vejene kan kombineret snerydning og glatførebekæmpelse finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald. Udkald til klasse 3 og klasse 4 veje vil typisk ske i forlængelse af udkald til klasse 2 veje

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 7: Rute 207 - Roslev/Glyngøre, 17,7 km (klasse 2 veje), rute 307 - Roslev/Glyngøre 6,2 km (klasse 3 veje), rute 407 - Roslev/Glyngøre 20,6 km (klasse 3 og 4 veje)

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til glatførebekæmpelse og snerydning på klasse 2 veje, 1 rute til glatførebekæmpelse på klasse 3 veje og 1 rute til glatførebekæmpelse på klasse 3 og 4 veje. Alle ruter kan varetages af den samme traktor. Såvel glatførebekæmpelsen som snerydningen køres med 1 traktor. På klasse 2 vejene kan kombineret snerydning og glatførebekæmpelse finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald. Udkald til klasse 3 og klasse 4 veje vil typisk ske i forlængelse af udkald til klasse 2 veje

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 8: Rute 457 - Vestspøttrup, 45,1 km (klasse 3 og 4 veje)

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til snerydning med traktor på klasse 3 og 4 veje

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 9: Rute 458 - Østspøttrup, 36,6 km (klasse 3 og 4 veje)

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til snerydning med traktor på klasse 3 og 4 veje

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 10: Rute 459 - Rønbjerg/Hem, 43,8 km (klasse 3 og 4 veje)

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til snerydning med traktor på klasse 3 og 4 veje

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 11: Rute 460 - Nordfjends, 32,0 km (klasse 3 og 4 veje)

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til snerydning med traktor på klasse 3 og 4 veje

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 12: Rute 511 - Nordsalling 1, 4,9 km (fortov og stier)

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til glatførebekæmpelse og snerydning med stitraktor på fortov og stier

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 13: Rute 512 - Nordsalling 2, 6,1 km (fortov og stier)

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delkontrakten består af 1 rute til glatførebekæmpelse og snerydning med stitraktor på fortov og stier

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 102-285036
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delkontrakt 1: Rute 103 og 104 - Østsalling, 52,4 km (præventiv, klasse 1 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/08/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: POUL ERIK JEPPESEN & SØN / ROSLEV KRANBETJENING A/S
Postadresse: Marienlystvej 41
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 365 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delkontrakt 2: Rute 105 og 106 - Vestsalling, 43,3 km (præventiv, klasse 1 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/08/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Entreprenør Bjarne Larsen Aps
Postadresse: Lundgårdsvej 4B
By: Spøttrup
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7860
Land: Danmark
E-mail: bl@hvidager4.dk
Telefon: +45 40519119
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 344 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delkontrakt 3: Rute 200 - Nordfjends, 60,7 km (klasse 2 veje), rute 300 - Nordfjends 13,1 km (klasse 3 veje) og rute 400 - Nordfjends 28,2 km (klasse 3 og 4 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/08/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VOGNMAND THOMAS POULSEN ApS
Postadresse: Jernbanevej 1
By: Højslev
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7840
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 828 200.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delkontrakt 4: Rute 201 - Rønbjerg/Hem, 49,2 km (klasse 2 veje), rute 301 - Rønbjerg/Hem 13,9 km (klasse 3 veje), rute 401 - Rønbjerg/Hem 38,4 km (klasse 3 og 4 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delkontrakt 5: Rute 202 - Spøttrup, 53,0 km (klasse 2 veje), rute 302 - Spøttrup 17,3 km (klasse 3 veje), rute 402 - Spøttrup 45,1 km (klasse 3 og 4 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delkontrakt 6: Rute 204 - Nordsalling, 56,2 km (klasse 2 veje), rute 304 - Nordsalling 6,3 km (klasse 3 veje), rute 404 - Nordsalling 36,6 km (klasse 3 og 4 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Delkontrakt 7: Rute 207 - Roslev/Glyngøre, 17,7 km (klasse 2 veje), rute 307 - Roslev/Glyngøre 6,2 km (klasse 3 veje), rute 407 - Roslev/Glyngøre 20,6 km (klasse 3 og 4 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

Delkontrakt 8: Rute 457 - Vestspøttrup, 45,1 km (klasse 3 og 4 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

Delkontrakt 9: Rute 458 - Østspøttrup, 36,6 km (klasse 3 og 4 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

Delkontrakt 10: Rute 459 - Rønbjerg/Hem, 43,8 km (klasse 3 og 4 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 11
Betegnelse:

Delkontrakt 11: Rute 460 - Nordfjends, 32,0 km (klasse 3 og 4 veje)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/08/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Haugaard
Postadresse: Ørslevklostervej, 240
By: Højslev
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7840
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 246 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 12
Betegnelse:

Delkontrakt 12: Rute 511 - Nordsalling 1, 4,9 km (fortov og stier)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 13
Betegnelse:

Delkontrakt 13: Rute 512 - Nordsalling 2, 6,1 km (fortov og stier)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7. Før beslutning om tildeling af kontrakten vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation: Gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2022

Send til en kollega

0.062