23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 180-509850
Offentliggjort
19.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

SamAqua

Opdateringer

Rettelse
(23.09.2022)

I.1)
I stedet for:
Officielt navn: SamAqua
CVR-nummer:
Land: DK
By: Odense C
Postnummer: 5000
Postadresse: Vandværksvej 7
Telefon: +45 30694841
Fax:
E-mail: hsk@samaqua.dk
URL: https://www.samaqua.dk
Internetadresse for køberprofilen:
Læses:
Officielt navn: Assens Forsyning A/S
CVR-nummer:
Land: DK
By: Assens
Postnummer: 5610
Postadresse: Forsyningsparken 2
Telefon: +45 30694841
Fax:
E-mail: hsk@samaqua.dk
URL: https://www.samaqua.dk
Internetadresse for køberprofilen:

Udbud på miljøanalyser af drikkevand, grundvand, spildevand, slam og perkolat


SamAqua

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SamAqua
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Forsyning A/S
Postadresse: Nørrebro 207A
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5900
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Forsyning og Service A/S
Postadresse: Gasværksvej 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Forsyning A/S
Postadresse: Kohaven 12
By: Kerteminde.
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vand og Affald
Postadresse: Ryttermarken 21
By: Svendborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ærø Forsyning A/S
Postadresse: Industrivej 6
By: Marstal
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5950
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FFV Energi og Miljø
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Spildevand
Postadresse: Røde Banke 16
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Spildevand
Postadresse: Strandvejen 100
By: MIddelfart
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Blue Kolding
Postadresse: Kolding Åpark 3
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=109949
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på miljøanalyser af drikkevand, grundvand, spildevand, slam og perkolat

Sagsnr.: 109949
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftalen omfatter lovpligtig prøvetagning og analyse af prøver udtaget på drikkevand og grundvand (delaftale 1), spildevand (delaftale 2) samt prøver af slam og perkolat (delaftale 3).  Derudover vil der være ekstra, haste- samt akutprøver. 

Leverandøren skal stå for prøveudtagning eller opsamling, fragt og analyse af prøverne. Derudover skal der foretages kvalitetssikring af resultaterne inden der indrapporteres til myndigheder og selskaberne.

<br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Drikkevand og grundvand

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
41110000 Drikkevand
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører prøvetagning/opsamling af prøver og analyse af prøver af drikkevand og grundvand. Prøverne tages på vandværker, udvalgte lokationer, boringsenheder og ledningsnet. Prøverne skal transporteres til analyselaboratoriet for analysering, resultatbehandling samt indrapportering til myndigheder og ordregiver.

Ud over lovpligtige prøver vil der være ekstra prøver og et mindre antal hasteprøver, der kan forekomme hasteanalyser uden for normal arbejdstid, samt weekend og helligdage.&nbsp;

Det skønnede antal planlagte analyser pr. år er: 2.300

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med 2x12 måneder&nbsp;

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Spildevand

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Prøvetagning af spildevand,&nbsp; kan både udføres af tilbudsgiver og ordregiver.&nbsp; Alle prøver transporteres til analyselaboratoriet for analysering, resultatbehandling og indrapportering til myndigheder og ordregiver. Der vil i nogle tilfælde være en given mængde af de udtagne prøver, som skal leveres til ordregivers laboratorie.

Det skønnede antal planlagte analyser pr. år er: 2.600

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Slam og Perkolat

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører prøvetagning/opsamling af prøver og analyse af prøver af slam og perkolat Prøverne skal transporteres til analyselaboratoriet for analysering, resultatbehandling samt indrapportering til myndigheder og ordregiver.

Det skønnede antal planlagte analyser pr. år er: 750

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med 2x12 måneder&nbsp;

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/10/2022
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/10/2022
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2022

Send til en kollega

0.078