23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 140-401177
Offentliggjort
22.07.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Vindere

Service og overvågning og af eksisterende rottefælder .

(22.07.2022)
Anticimex A/S
Balderbæks 24 - 26 A
2635 Ishøj

Service af rottefælder


Aarhus Vand A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand A/S
CVR-nummer: 32562361
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Thers Froberg
E-mail: camilla.thers@aarhusvand.dk
Telefon: +45 89471406
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhusvand.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Service af rottefælder

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Etablering , flytning og drift af eksisterende fælder samt analyse af, hvor det giver bedst mening af opsætte rottefælder

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
90923000 Rottebekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Etablering , flytning og drift af eksisterende fælderne samt analyse af, hvor det giver bedst mening af opsætte rottefælder

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimalværdi af aftalen 1.400.000

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Rammeaftalen er under EU's tærskelværdi. Aarhus Vand har vil derfor indgå en aftale på markedsmæssige vilkår. Området har tidligere været udbudt og de konkurrencedygtige priser er fastholdt eller sænket i den nye aftaleperiode. Desuden anser Aarhus Vand ikke at aftalen har grænseoverskridende interesse. Leverandøren skal servicere Aarhus Vands eksisterende rottefælder. Leverandøren skal have adgang til specifik software mm, som kan anvendes til den type fælder Aarhus Vand anvender.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Service og overvågning og af eksisterende rottefælder .

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/07/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Anticimex A/S
CVR-nummer: 21766488
Postadresse: Balderbæks 24 - 26 A
By: Ishøj
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2022

Send til en kollega

0.047