23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 136-390645
Offentliggjort
18.07.2022
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Udbyder

Vejle Kommune

Etablering og drift af elladestandere i parkeringshus Cronhammar i Vejle


Vejle Kommune

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Iversen
E-mail: krliv@vejle.dk
Telefon: +45 76811721
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/657a73b4-5696-4c18-a0ca-c0129257bac4/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/657a73b4-5696-4c18-a0ca-c0129257bac4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/657a73b4-5696-4c18-a0ca-c0129257bac4/homepage
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/657a73b4-5696-4c18-a0ca-c0129257bac4/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Etablering og drift af elladestandere i parkeringshus Cronhammar i Vejle

II.1.2) Hoved-CPV-kode
65310000 Eldistribution
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejle Kommune udbyder koncessionskontrakter på etablering og drift af elladestandere nyt parkeringshus Cronhammar i Vejle. Udbuddet er opdelt i 3 delkontrakter. Koncessionskontrakterne udbydes for en periode på 72 måneder, med mulighed for forlængelse i op til 48 måneder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 174 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
63712600 Optankning af køretøjer
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Etablering og drift af 20-40 elladestandere i Parkeringshus Cronhammar i Vejle.

Koncessionskontrakten er udbudt for et periode på 72 måneder, med mulighed for forlængelse i op til 48 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 58 100 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Koncessionskontrakterne udbydes for en periode på 72 måneder, med mulighed for forlængelse i op til 48 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
63712600 Optankning af køretøjer
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Etablering og drift af 20-40 elladestandere i Parkeringshus Cronhammar i Vejle.

Koncessionskontrakten er udbudt for et periode på 72 måneder, med mulighed for forlængelse i op til 48 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 58 100 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Koncessionskontrakterne udbydes for en periode på 72 måneder, med mulighed for forlængelse i op til 48 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
63712600 Optankning af køretøjer
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Etablering og drift af 20-40 elladestandere i Parkeringshus Cronhammar i Vejle.

Koncessionskontrakten er udbudt for et periode på 72 måneder, med mulighed for forlængelse i op til 48 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 58 100 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Koncessionskontrakterne udbydes for en periode på 72 måneder, med mulighed for forlængelse i op til 48 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100.000 DKK. Ligeledes må tilbudsgiver ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §§ 135-137, samt Udbudsdirektivets artikel 57, stk. 1, litra a-f.

Tilbudsgiver må ikke have russiske forbindelser i henhold til Forordning 2022/576.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

.

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbuddene vurderes samlet, således at de tre tilbudsgivere med højeste point, vurderet ud fra udvælgelseskriterierne, tildeles én delaftale hver.

En tilbudsgiver kan afgive tilbud på alle delaftaler. En tilbudsgiver kan i udgangspunktet alene få tildelt én delaftale.

Er der delaftaler, hvor eneste tilbud er fra tilbudsgiver(e), der i forvejen har fået tildelt delaftale(r), kan VK dog tildele mere end én delaftale til en tilbudsgiver. Delaftalen gives i dette tilfælde til den tilbudsgiver med flest point.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2022

Send til en kollega

0.047